Verslag wijkgesprek over veiligheid 30-11-2017 Floreshuis

on

Thema’s en maatregelen
Er kwamen op de avond allerlei onderwerpen voorbij maar de hoofdthema’s van de avond waren: controle en handhaving op verkeersoverlast, drugsoverlast en overlast door rondhangende jongeren.

Verkeersoverlast
Bij verkeersoverlast kwam aan de orde dat er te hard gereden wordt, bijvoorbeeld in de Floresstraat en de Oosterhamriklaan. Verder gaf u aan dat er niet gehandhaafd wordt op auto’s die fout geparkeerd staan en dat er erg veel fietsers zonder licht rijden. Ook is besproken dat het voetgangerslicht op de Bedumerweg te kort op groen staat voor mensen die minder goed ter been zijn. Dit levert gevaarlijke situaties op.

De politie gaat daarom extra inzetten op verkeerscontroles. In overleg met de wijkagenten wordt gekeken op welke plekken in de wijken dat het meest zinvol is. Daarnaast gaat een verkeerskundige van de gemeente kijken naar het voetgangerslicht op de Bedumerweg en de inrichting van de Floresstraat.

Drugsoverlast
Meerdere bewoners gaven aan last te hebben van de handel in drugs. Na melding bij de politie is hiervoor een actieplan gemaakt. De overlast is nu afgenomen maar de politie roept met klem op om te blijven melden als u iets ziet. Hoe meer meldingen binnenkomen, hoe duidelijker het voor de politie is dat er sprake is van een probleem dat moet worden opgelost. De politie geeft nooit namen of adressen van melders prijs. Melden kan bij de politie en bij het Meldpunt Overlast en Zorg (050 587 58 85).

Jeugdoverlast
Wijkbewoners ervaren op sommige plekken in de wijk overlast van rondhangende jeugd. Ook kwam aan de orde dat er geen mogelijkheden voor de jeugd zijn om te recreëren in de wijk. Het gebiedsteam geeft hierop aan de samenwerking tussen organisaties die zich op jeugd en jongeren richten zo te stimuleren dat zij gezamenlijk meer jongeren bereiken.

Een concreet voorbeeld hiervan is de hiphopworkshop. Daarnaast brengt de gemeente momenteel de verschillende buitensportmogelijkheden in de wijk in kaart. Dat gebeurt voor het wijkvernieuwingsplan waarin sport en recreatie een plek in de openbare ruimte krijgt. Zodat oudere en jongere wijkbewoners in hun eigen wijk buiten (bijvoorbeeld in het park) kunnen gaan sporten en recreëren.

Melden gebreken
Is er iets stuk op straat? Ook dat kan bijdragen aan een gevoel van onveiligheid. Als u ziet dat er verlichting stuk is of dat er iets anders gerepareerd moet worden, geef dit dan door aan de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 050 of via de website www.gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt

Overlast en zorg melden
Hebt u overlast van mensen of evenementen of maakt u zich zorgen over iemand in de buurt? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg viawww.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Dat kan ook telefonisch via (050) 587 58 85.

Aanvullingen bij het wijkgesprek
Zijn er onderwerpen die tijdens de bijeenkomst niet werden besproken en niet gemeld kunnen worden bij bovenstaande meldpunten? En die u toch nog aan ons wilt doorgeven? Dat kan via de mail, via wijkgesprek@groningen.nl

We zijn ook benieuwd wat u van de bijeenkomst vindt: is het wijkgesprek een goede manier om veiligheid te bespreken? Worden de punten die u heeft genoemd naar uw idee voldoende opgepakt? Ook dat kunt u ons via bovenstaande mailadres doorgeven.

Vervolg
Niet alle besproken problemen zijn eenvoudig in korte tijd op te lossen. We gaan gezamenlijk aan de slag met de genoemde knelpunten en we houden u op de hoogte van de voortgang. In het voorjaar kunt u dit tegemoet zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.