Verslag van een ‘Avond met de wethouders’ in de Professorenbuurt-Oost

on

Op dinsdag 21 maart kwamen wethouders Broeksma (Verkeer en Energietransitie) en Van Niejenhuis (Wonen en Ruimtelijke ordening) naar onze buurt om met bewoners in gesprek te gaan. Er waren ook vijf raadsleden aanwezig. Onder leiding van Bram Douwes werd het een levendige en informatieve avond aan de Hamburgervijver. De sfeer was ontspannen.

Tijdens de avond stonden verschillende stellingen centraal. De eerste stelling was: ‘Maak van de Professorenbuurt-oost een woonerf’. Op een woonerf staat de voetganger voorop en er mag nog maar 15 km per uur worden gereden. Veel aanwezigen vonden dit een sympathiek idee, al werd al snel onderkend dat er nogal wat haken en ogen aan zitten. De stelling bleek vooral aanleiding om het sluipverkeer in de Gratamastraat, Hamburgerstraat en Star Numanstraat aan de kaak te stellen. Ondanks verkeersdrempels zorgen auto’s daar voor flinke overlast.

De tweede stelling ging over verduurzaming. Een probleem in onze buurt is dat zonnepanelen op de daken vaak niet mogelijk zijn, omdat de Korrewegwijk een beschermd stadsgezicht is. Vrijwel unaniem gaven de bewoners te kennen dat regels hiervoor versoepeld moeten worden. De wethouders hebben haast met verduurzaming. Daarom is het volgens hen te verwachten dat er in de toekomst aan de voorzijde van de woningen toch zonnepanelen geplaatst mogen worden. Belangrijk is dan wel dat dit met respect voor het stadsgezicht gebeurt.

Wethouder van Niejenhuis legde in het licht van de derde stelling uit welke mogelijkheden er inmiddels zijn om verhuurders die hun huizen laten verpauperen en weigeren te verduurzamen aan te pakken. Het onderwerp staat hoog op de lijst bij het college. Bij de minister wordt aangedrongen  hiervoor meer handvaten te bieden.

In de vierde stelling werd de gemeente gemaand een plan te maken om Korrewegwijk en Oosterparkwijk met elkaar te verbinden. In het verleden was dit ook de ambitie van de gemeente, maar in de praktijk lijkt het omgekeerde te gebeuren. De hoogbouw aan de Oosterparkwijkzijde markeert inmiddels een harde grens tussen de wijken. De stelling zorgde vooral voor discussie over de noodzaak voor de plannen voor een ontsluitingsweg van de ring naar de stad langs het Oosterhamrikkanaal. De weerstand hiertegen bij de bewoners bleek nog steeds groot. De wethouders gaven aan desalniettemin door te willen gaan met hun plannen. Zij vinden dit nodig vanwege de toename van bewoners in de wijken en omdat zij de verkeersdruk op andere plaatsen willen verminderen. Financiering voor de plannen is voorlopig nog niet in zicht. Dit schept langere onzekerheid, maar er ontstaat ook tijd om de effecten van de overige in de mobiliteitsvisie genoemde maatregelen te monitoren.

Als laatste onderwerp kwamen de laadpalen voor elektrische auto’s aan bod. Deze schieten her en der als paddenstoelen uit de grond, maar zorgen naast gemak voor de gebruikers ook voor overlast. Zo worden de schaarse parkeerplaatsen door de nieuwe laadpaalplekken in beslag genomen. Wethouder Broeksma wijst op de onlangs ontwikkelde ‘Visie openbare laadinfrastructuur Groningen’. Dit plan moet ervoor zorgen dat er de komende jaren genoeg laadpalen zijn voor bewoners die elektrisch willen rijden. De daarvoor aangewezen plekken zijn niet willekeurig, maar ‘strategisch bepaald’. Goed nieuws voor de bewoners dus.
Tijdens de avond ontstonden interessante gedachtewisselingen, waarbij soms ook harde noten werden gekraakt. De wethouders gaven aan graag nog eens terug te komen.

Met dank aan gespreksleider Bram Douwes en aan Monkey Donky, die de locatie aan ons ter beschikking stelde en ons bij de organisatie van de avond op fantastische wijze heeft ondersteund.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.