Verslag ontwikkelingen Oosterhamriktracé

on

Afgelopen maanden is er in verschillende sessies, waarbij ook buurtbewoners betrokken waren, gewerkt aan de ontwikkeling van drie varianten voor een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé.

Tevens is gewerkt aan een ontwerp voor de Korreweg als fietsstraat (straat waar fietsers meer ruimte krijgen en de auto te gast is). De impact van de plannen op onze buurt is groot. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen tot nu toe. Als eerder aangekondigd volgt op 23 november een presentatie van het resultaat van de variantenstudie door de gemeente aan de Oosterhamrikkade 119.

Het verslag:

stand van zaken na de werksessies.

 

3 Comments Voeg uw reactie toe

 1. David de Vries schreef:

  Wat mij misschien wel het meest stoort is dat de gemeente met haar plannen voor de Oosterhamrikkade geen enkele visie of inzicht heeft getoond afgelopen jaren. Eerst wordt er volop ingezet op ontwikkeling van nieuwe duurzame woningbouw, met naast appartementen veel nieuwe gezinswoningen en dus meer kinderen in de buurt. De woningontwikkeling heeft door de crisis een tijd op pauze gestaan, maar het plan voor deze nieuwbouwprojecten lag er al voor 2010. Daarna wordt besloten, dwars door dit nieuw ontwikkelde woninggebied met jonge gezinnen, een 4-baans weg op 6 meter afstand van de voorgevels te plaatsen. Hoewel er al ontwikkelingen waren voor de ontsluitingsweg ten tijde van (voor)verkoop durf ik te wedden dat geen enkele koper heeft afgeweten van deze plannen. In het minimaliseren van overlast voor de buurt is de gemeente ook niet bedreven; eerst de wegversmallingen en uitval van parkeerplaatsen door de div. nieuwbouwprojecten afgelopen 2 jaar. Nu dat bijna klaar is moet de straat straks weer open voor vernieuwing van het riool, waarbij nota bene ook de Oosterhamrikkade opnieuw wordt bestraat met aanleg van parkeerhavens… om die straat inclusief parkeerstroken nog geen jaar later weer open te breken voor de uitvoer van deze plannen. Met daarbij het permanent verdwijnen van de net aangelegde parkeerhavens. Dit hele proces lijkt mij teken van:
  – ongelofelijk slechte korte termijn visie, geen integratie van projecten
  – kapitaalvernietiging
  – geen enkel respect voor leefbaarheid van de buurt, die hierdoor straks van 2015 tot 2023 voor 80% met allerlei hinder te maken heeft

  Tot slot zou ik dit alles nog best kunnen accepteren, de gemeente kan ook niet alles, áls het eindresultaat de moeite waard was. Maar dat lijkt nou juist het slechtste van al, in 2023 zitten we dan met:
  – extreme toename geluidsbelasting, fijnstof / afname luchtkwaliteit aan Oosterhamrikkade en direct omringende straten, met wrs. ook flinke filevorming (=meer overlast) tijdens de spits door de diverse met verkeerslichten geregelde kruisingen bij de bruggen. Al dat verkeer moet immers ook de stad in kunnen.
  – afname veiligheid (mn. voor kinderen)
  – wrs. forse toename van lokaal verkeer door de buurt (iig. dus de Star Numanstraat), met opnieuw bovenstaande gevolgen
  – gehalveerde aantal parkeerplaatsen, waardoor verhoogde parkeerdruk waarvoor we nu alleen wél moeten betalen

  Ik zou niet weten hoe de wethouders en projectontwikkelaars dit weten om te buigen naar een plan met verbeteringen voor leefbaarheid van de buurt, waardoor het benodigde draagvlak verkregen wordt. Zoals benoemd is een groenstrook van 2 meter geen magische barriere voor geluid en fijnstof, daar ga je niet lekker in je luie stoel aan de kade zitten. Misschien moeten de wethouders eens observeren hoeveel mensen er pak ‘m beet aan de Hoendiepkade, Eendrachtskade en Eeldersingel recreeren. En dat zijn dan nog 1/2 baanswegen.
  Laten we hopen dat indien er inderdaad geen draagvlak in de buurt ontstaat, het Rijk ook geen geld beschikbaar stelt voor de noodzakelijke nieuw brug, desnoods via bezwaar tot de Raad van State.

 2. Hans ter Haar schreef:

  Hoi Harry,
  dank voor je reactie en betrokkenheid.
  Ik deel je kritiek dat de gemeente al wel eerder wist dat de varianten zouden knellen. Dat had bij het principebesluit nadrukkelijk in de afweging betrokken moeten worden.
  Of de variant bundeling de kroonprins is, durf ik niet te zeggen. Vanuit onze buurt is telkens en met kracht benadrukt dat de Oosterhamrikkade inmiddels een woonstraat is waar ook veel gezinnen wonen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid haar plannen op elkaar af te stemmen. Bij de wethouders hebben we in dit opzicht wel goede wil geproefd en in zekere zin een garantie gekregen dat ontwikkeling de woonomgeving ook ten goede moet komen.
  Voor de ontwikkeling van de ontsluitingsweg is vanuit de leefomgeving draagvlak nodig, daarin schuilt hoop.
  Intussen blijven we onze belangen benadrukken . Het is belangrijk te laten zien dat de ontwikkelingen ons niet onverschillig laten.

 3. Harry schreef:

  Dank voor het delen van de uitkomsten van de Oosterhamrikkade tot nu toe. Er is ongetwijfeld onderling en met de projectgroep Oosterhamrikkade veel overleg geweest in de avonduren. Alle waardering daarvoor.

  Vanaf het begin is de gemeente erg vaag gebleven over de mogelijke gevolgen van de varianten voor de aanliggende wijken. De bewoners moeten immers gelegenheid hebben om te kunnen participeren. Maar veel mogelijkheden zijn er niet. Gebiedsontsluitingswegen en busbanen moeten voldoen aan wettelijke eisen. Dan blijft er niet veel ruimte over voor een groenstrook, een voetpad, een fietspad en twee parkeerstroken. Er moet zelfs ruimte (5m) ten koste van het kanaal. De variant bundeling is voor de gemeente vanaf het begin de kroonprins geweest. De twee andere varianten zijn slechts afleiders voor de buurtbewoners. Evenals de recreatieve groenstrook die bewoners moest gunstig stemmen. Maar wat wordt het fijn wandelen tussen een rij bomen en op houten vlonders over het water in een wolk fijnstof en met oordopjes in. Is er in Groningen één onsluitingweg waar je graag je benen strek met je familie? Daarnaast moet de gemeente de groenstrook ook onderhouden. Men heeft nog niet zo lang geleden alle struiken langs de busbaan verwijderd vanwege teveel onderhoud. Op de website aanpak Oosterhamrikkade heb ik nog enkele kritische vragen gesteld over de verkeersstromen en waarbij ik mijn twijfel schrijf of de gemeenteraad en de wijkbewoners vooraf wel goed zijn geïnformeerd. Als deze twijfel wordt gedeeld en versterkt volgt misschien uitstel. Na 2030 neemt de hoeveelheid verkeer weer af. 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.