Verslag gesprek met de wethouders

on

College wil een auto-ontsluiting door de Oosterhamrikzone (en laat alternatief links liggen)

Afgelopen dinsdag heeft het buurtoverleg samen met de Bewonersorganisatie Oosterpark en de Woonschepen Oosterhamrikkade een gesprek gehad met wethouders De Rook en Van der Schaaf over het verdwijnen van ons alternatieve plan voor een auto-ontsluiting door de Oosterhamrikzone.
De gemeente verkent mogelijkheden voor een autoverbinding van de ringweg naar het UMCG en de binnenstad en presenteerde hiervoor enige tijd geleden drie varianten, waarin de Oosterhamrikkade een centrale rol vervult. Wij presenteerden een alternatief bestaande uit een fietsverbinding tussen Kardinge en het UMCG en stelden voor de huidige busbaan (momenteel alleen bestemd voor busverkeer en taxi’s) open te stellen voor bestemmingsvrachtverkeer. Vorig jaar juni hadden beide wethouders toegezegd ons plan naast de drie varianten voor een autoverbindingen volwaardig in het proces mee te nemen. Helaas moesten we constateren dat ons alternatief volledig ontbrak op de inloopbijeenkomst van 10 mei en dat alleen de drie mogelijke autoverbindingen gepresenteerd werden. Ook was er in de tussentijd geen onderzoek gedaan naar wat ons alternatief zou betekenen voor het verkeer. Wij zijn hierover verbaasd en ontstemd, zeker omdat ons nooit is medegedeeld dat het plan van tafel was.
Het gesprek dat we hierover met de wethouders hadden was ronduit teleurstellend. De wethouders verwezen naar een recent verkeersonderzoek van bureau Arane. Daarin werden de gegevens van een onderzoek van een aantal jaren geleden van een ander bureau (Goudappel Coffeng) nog eens nagerekend. Hierbij werd ook gekeken naar het effect van recente ontwikkelingen als het succes van P&R-terreinen. Arane concludeert dat er absoluut een auto-ontsluiting tussen ringweg en UMCG moet komen om de bereikbaarheid van het UMCG in de toekomst te garanderen en dat de Oosterhamrikzone daarvoor het meest geschikt is. Daarmee is volgens de wethouder ons alternatief overbodig geworden. Een fietsverbinding naar Kardinge is niet helemaal van de baan, maar is volgens de wethouders alleen denkbaar naast een auto-ontsluiting. Er is overigens geen onderzoek gedaan naar de effecten van een fietsverbinding op het fietsverkeer. De gedachte is nu dat het fietsverkeer vanuit het noorden – zoals ook nu al het geval is – voornamelijk door de Korreweg zal gaan. De bedoeling is dat de Korreweg een straat wordt waarin de auto te gast is, zodat fietsers meer ruimte krijgen.
De wethouders houden er aan vast om voor de zomer een principebesluit voor een autoverbinding te nemen. Varianten worden dan later uitgewerkt, een keuze voor een variant wordt dus nog niet gemaakt.
Het tempo van de besluitvorming ligt naar onze mening veel te hoog. Er is nog veel onduidelijk over de effecten van een autoverbinding en bovendien heeft de gemeente hiervoor de financiën nog niet rond. Het tempo hing aanvankelijk samen met de vervanging van de Gerrit Krolbrug. Het besluit over deze brug moest op korte termijn genomen worden en het resultaat zou de mogelijkheden voor het verkeer kunnen beïnvloeden. Nu echter duidelijk is dat de nieuwe Gerrit Krolbrug voor alle verkeer geschikt is, zien wij de noodzaak niet om nu al te beslissen over een autoverbinding over de Oosterhamrikzone. We hebben het gevoel dat het college een besluit wil forceren.


Wij zijn als buurtorganisaties erg teleurgesteld over de gang van zaken en beraden ons over hoe wij het beste kunnen opkomen voor het belang van onze buurten. Het lijkt er op dat er uiteindelijk niet naar bewoners geluisterd wordt en dat we voornamelijk voor de vorm bij de plannen worden betrokken.

1 Comments Voeg uw reactie toe

  1. Ik heb nog even naar de plannen gekeken en als ik me niet vergis gaat praktisch elk plan (alleen al aan Oosterhamrikkade – Professorenbuurt zijde) ten koste van ongeveer 160 parkeerplaatsen. Tijdens de ontmoeting met de PvdA fractie 30 mei werd geroepen dat voor de aanleg van dit tracé de wijken iets terug moet krijgen. Ja, een sigaar uit eigen doos.
    De Oosterpark delegatie was niet blij met het idee dat er een grote parkeerplaats in die wijk zou komen voor ‘de andere kant’. Volgens PvdA was dat geen reële optie. Wat dan wel?

    Wie weet meer?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.