Verkiezingsdebat aan de Oosterhamrikkade:  op wie moet ik stemmen?

on

Gisteren vond het verkiezingsdebat plaats dat is georganiseerd door ons buurtoverleg in samenwerking met de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal. Het infocentrum aan de Oosterhamrikkade stroomde vol met een kleine honderd bezoekers. Vertegenwoordigers van elf politieke partijen waren aanwezig. De politici kregen gelegenheid te reageren op vijf stellingen en ook de zaal kreeg het woord.

Onderwerpen als oude stadswijken van het gas, parkeren, armoede en ondersteuning van buurthuizen passeerden de revue. De meeste aandacht ging zoals te verwachten was uit naar de stelling over het Oosterhamriktracé. Deze luidde als volgt:

‘een auto-ontsluiting door het Oosterhamriktracé is een achterhaalde oplossing. Beter is te kiezen voor een schoner en omgevingsvriendelijker alternatief.’

Zowel de bewoners als de aanwezige politici konden aangeven wat zij van deze stelling vonden door een groene kaart (mee eens) op te steken of een rode kaart (niet mee eens).

Na de presentatie van de stelling kleurde de zaal volledig groen. Een indrukwekkend signaal naar de politici. Bij de partijvertegenwoordigers had de groene kleur de overhand. Het was geen verrassing dat er ook enkele rode stemmen waren. Voorstandster van de weg, Carine Bloemhoff (PvdA) en tegenstandster Inge Jongman (ChirstenUnie) kregen als eerst het woord. Er waren tal van reacties vanuit de zaal, maar ook de andere politici roerden zich.

De vraag is nu waar de partijen staan. Stel: u gaat stemmen en u zou zich laten leiden door het standpunt van de partijen over het Oosterhamriktracé, wat is dan raadzaam?

 

Tegen de ontsluitingsweg

Tijdens het debat werd duidelijk dat zes van de elf aanwezige partijen zonder meer tegen de komst van de auto-ontsluiting zijn. Het zijn allereerst de SP en de ChristenUnie, die zich vanaf het begin tegen de plannen hebben verzet. Zij droegen zelfs een alternatief aan (harde knip). Stad en Ommelanden, 100% Groningen en de PVV hebben zich ook stellig in het nee-kamp geschaard. Daarnaast is er GroenLinks. Deze partij heeft een opvallende draai gemaakt. GroenLinks ziet niets in een ontsluitingsweg, tenzij deze deel zou uitmaken van een stadsbreed verkeerscirculatieplan. De mogelijkheden voor een stadsbreed circulatieplan zullen de komende bestuursperiode worden onderzocht.

 

Twijfel

D’66 twijfelt. De partij neigt ernaar tegen de ontsluitingsweg te zijn en zou liever een alternatief kiezen, maar wil niet uitsluiten dat een ontsluitingsweg er toch moet komen. Op de vraag uit de zaal wat D’66 nu belangrijker vindt: mobiliteit of leefbaarheid van de woonomgeving, wilde partijvertegenwoordiger Tom Rustebiel geen duidelijk antwoord geven.

 

Voor de ontsluitingsweg

Duidelijk is dat VVD, PvdA en CDA in principe voorstanders zijn van de ontsluitingsweg. Maar vol overtuigd zijn ook deze partijen (nog) niet. Het laatste onderzoeksrapport geeft immers aan dat de weg teleurstellend weinig oplevert en dat de omgevingsschade en de kosten groot zijn.

Het nieuwe college gaat in de komende vier jaar een besluit nemen. Dit gaat nog even duren omdat er eerst verschillende onderzoeken plaatsvinden. De kleur van dit nieuwe college is beslissend voor het antwoord op de vraag welk besluit het gaat worden.

Aan het eind van het debat over de stelling benadrukte Jimmy Dijk (SP) dat de bewoners van onze buurten echt iets hebben bereikt: er heeft wat de ontsluitingsweg betreft een politieke verschuiving plaatsgevonden en partijen zijn gaan twijfelen. Maar het is en blijft ook in de toekomst belangrijk om waakzaam te zijn en van ons te laten horen.

 

 

 

 

1 Comments Voeg uw reactie toe

  1. David schreef:

    Dank! Mooi initiatief en helder verslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.