Uitnodiging inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

on

De gemeente nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op
het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade
zuidzijde 119. De bijeenkomst is gepland op:

Donderdag 23 november, van 16.00 – 21.00 uur

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past.

Meer informatie in de :  Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

7 Comments Voeg uw reactie toe

 1. Arno de Vries schreef:

  Hans, hulde voor je uitgebreide verslag. Ik meld mij graag aan voor hand- en spandiensten. Mijn grootste issue is – zoals ook mooi door een medebewoner tijdens De Avond met De Wethouders verwoord – dat het een 20e eeuwse oplossing is: asfalt en auto’s. Dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Energievuil en fijnstof. De argumenten zijn genoegzaam bekend mag ik hopen. En er zijn alternatieven voor de hand: electrische auto’s of bussen. Het gaat vooral om verkeer van en naar UMCG. Nou, dat is echt van A naar B en terug. Easy voor electrisch of wellicht zelfs onbemand vervoer.
  Ik wil graag helpen / bijstaan maar ook geen dingen dubbel doen of eerdere initiatieven in de weg lopen. Ik realiseer me dat ik op een rijdende trein stap (no pun intended), maar wil mn steentje bijdragen. Wat kan ik het beste doen? Ik ga sowieso naar donderdagavond.

  1. André Huitenga schreef:

   Nog een kleine aanvulling: de gemeente gaat er ondertussen niet meer vanuit dat de ontsluiting vooral bestemd is voor verkeer van en naar het UMCG. Volgens de laatste berekening zal dit maar zo’n 10% van de gebruikers vormen. Het merendeel van de gebruikers – zo de gemeente – zullen bewoners uit Oosterparkwijk en Korrewegwijk zijn. De hoop is dat daardoor drukkere routes als de Petrus Campersingel ontlast worden. Het is de vraag of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Alle buurtbewoners moeten zich dus de vraag stellen of de ontsluitingsweg een echt alternatief is voor de huidige routes.

   1. Harry schreef:

    Dag buurtbewoners,
    Het doet goed om jullie reacties te lezen. Dan daarvoor. Het gekke is dat na de besluitvorming andere argumenten worden aangedragen voor de ontsluitingsweg dan daarna. Kun je dan concluderen dat de raad op een bijzonder zwakke onderbouwing een besluit heeft genomen? Het kan ook zijn dat de gemeente probeert de economische groei te sturen naar een gewenste 2%. Dit gemeente heeft meer invloed op de groei dan het bedrijfsleven. Als de gemeente de cijfers van het CPB/PBL gaat volgen (en dat doen zij ongetwijfeld) dan stopt de groei van het aantal verkeersbewegingen niet in 2030. Het CPB verwacht dat de groei vanaf 2030-2050 ongeveer gelijk is aan die van 2010-2030. Ergens tussen de 15~20% toename. Dat lijkt nog ver weg, maar ik zou ook als oudere wijkbewoner nog woonplezier in onze wijk willen beleven.
    Als ik het goed heb gezien stuurt het verkeersplan de meeste bewoners van de Professorenbuurt naar de Korreweg om via de Heymanslaan (of Hamburgerstraat) naar de Oosterhamrikkade. Voor mij betekent dit als ik met de auto naar Assen moet rijden via de Oosterhamrikkade 3 km meer afstand moet overbruggen. Grappig is dat men verwacht dat forensen en ander bezoekend verkeer gemiddeld 30 seconden sneller in het centrum zijn en dat wijkbewoners die richting Groningen Zuid moeten rijden ongeveer 3 minuten meer tijd kwijt zijn als de stoplichten meewerken. De kans is klein dat ik donderdag binnenwandel , maar ik heb de afgelopen week al het één en ander gezien.

 2. Arno de Vries schreef:

  Een inloopbijeenkomst is een goed idee, maar slechts informatief. Zijn er ook nog bijeenkomsten waarbij we de inhoudelijke dialoog aan kunnen gaan met projectleiding, ambtenaren, politici? Ik weet dat een aantal bewoners van de Oosterhamrikkade actief zijn, maar op de Profbuurt e.d. heeft dit ook impact. Of is het een gelopen race en gaat alleen de raad er nog over? En wat vinden jullie van de plannen, of is het Profbuurtoverleg neutraal?

  1. Hans ter Haar schreef:

   Dag Arno,

   Als buurtoverleg zijn we nauw betrokken bij de variantenstudie (zie voorgaande verslagen op deze site). Daarbij hameren we telkens op de belangen van de aanwonenden en de buurt, zoals buffer tussen woonhuizen en kade, groene inpassing, tegengaan van sluipverkeer, behoud van parkeerplaatsen etc.

   We werken in het proces samen met de bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de woonschepen Oosterhamrikkanaal. In principe zijn we tegen de ontsluitingsweg, gezien de impact die deze heeft op de woonomgeving. Het is ook in strijd met het beleid van de gemeente om auto’s uit de stad te weren en de ambitie van de stad om de schoonste van Nederland te worden. We hebben in het verleden een alternatief ingebracht (een fietsverbinding van P&R Kardinge nhet aar UMCG), dat helaas te gemakkelijk door de gemeente is afgeserveerd. De realiteit is dat de gemeente inmiddels een principebesluit heeft genomen dat zij een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé wil. We hebben erop gehamerd dat uit de variantenstudie duidelijk moet blijken in hoeverre de ontsluitingsweg de verkeersdruk in de stad werkelijk verlicht. Het gaat immers om een miljoenen investering met nadelige gevolgen voor de woonomgeving. Nog niet alle verkeerscijfers zijn bekend. De cijfers die we tot nu toe hebben gezien waren (nog) niet overtuigend. Donderdag volgt de presentatie. Het is hopelijk nog geen gelopen koers.

   Bewoners zijn bij de door de gemeente georganiseerde werksessies betrokken, die afgelopen maanden plaatsvonden. In deze sessies konden bewoners invloed uitoefenen. Vanuit de buurten was de animo hiervoor helaas niet groot. Een aantal aanwonenden van de kade was gelukkig wel aanwezig. De werksessies werden als positief ervaren. Hoewel de invloed van omwonenden relatief klein is, zijn onze opmerkingen wel van belang gebleken (zo is o.a. het voornemen om van een deel van de Star Numanstraat een straat met tweerichtingsverkeer te maken teruggedraaid).

   In feite bewaken we in het proces de leefbaarheid van het gemeenschappelijke woongebied (Professorenbuurt, kanaal en Oosterparkwijk). Iedere variant heeft nadelen. Eigenlijk passen ze geen van drieën en we vinden het kwalijk dat dit niet al voorafgaand aan het principebesluit aan de raad kenbaar is gemaakt.
   We zijn als bewonersorganisaties wat terughoudend in het bij voorbaat steunen van een bepaalde variant of het protesteren daartegen. Wat voor onze buurt goed is, is schadelijk voor de Oosterparkwijk en omgekeerd. We hebben er als bewonersorganisatie voor gekozen in dit stadium met elkaar optrekken. Na de variantenstudie geven we aan het college onze gemeenschappelijke visie, nog voor het college een voorkeursvariant kiest.

   Er is overigens weinig fantasie voor nodig om de variant ‘bundeling’ als meest schadelijke voor onze woonomgeving aan te wijzen. Bij deze variant komt het verkeer in vijf banen langs de kade en wordt een deel van het kanaal gedempt en is er weinig ruimte voor groen.

   We hebben nauw contact met de nieuwe bewoners van de kade, die terecht bij het college en de raad hebben geageerd tegen de plannen en hun zorg hebben uitgesproken, met name over de variant bundeling. We hebben hen ook aangemoedigd zich te organiseren en van zich te laten horen. Het is van groot belang dat de gemeente zich realiseert dat de kade inmiddels een omgeving is voor gezinswoningen, dat de gemeente deze keuze nog maar zeer onlangs heeft gemaakt en dat het haar verantwoordelijkheid is plannen op elkaar of te stemmen en zorgvuldig met de woonomgeving om te gaan. Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden tussen raadsleden en bewoners.

   Een groot probleem betreft de parkeercapaciteit. De variantenstudie toont dat in alle varianten aan één kan van de kade de parkeerplaatsen verdwijnen. De gemeente heeft nog geen passende oplossing voor compensatie. Haar toezegging op dit punt kan zij dus nog niet waarmaken.

   Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de Korreweg. De impact van de gemeentelijke plannen is hier minder groot, maar niet los te zien van de ontwikkelingen Oosterhamriktracé. We hameren o.a. op voldoende parkeergelegenheid en de mogelijkheid om met de auto de buurt bereikbaar te houden.

   Kortom: er wordt achter de schermen veel werk verzet. De ontwikkelingen volgen zich de laatste maanden in hoog tempo op. We proberen adequaat verslag te doen. We hebben geflyerd om bewoners bewust te maken van het belang van de bijeenkomst op 23 november.

   Ik ben het geheel met je eens dat een plenaire bijeenkomst juist in dit stadium gewenst is. We hameren er telkens op en vinden het jammer dat de gemeente hieraan (weer eens) geen gehoor heeft gegeven. We doen alsnog een verzoek- desnoods in een aparte bijeenkomst-, maar hebben uiteindelijk niet de zeggenschap hierover.

   Het is dus geen gelopen koers. De volgende stap in het proces is dus dat het college een voorkeursvariant naar voren brengt. Dat zou dan in januari gebeuren. Daarna zou de raad een beslissing moeten nemen.

   Jouw vragen leven ongetwijfeld bij meerdere bewoners. We zullen spoedig nieuwe informatie op de website plaatsen.

   1. Arno de Vries schreef:

    Hans, hulde voor je uitgebreide verslag. Ik meld mij graag aan voor hand- en spandiensten. Mijn grootste issue is – zoals ook mooi door een medebewoner tijdens De Avond met De Wethouders verwoord – dat het een 20e eeuwse oplossing is: asfalt en auto’s. Dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Energievuil en fijnstof. De argumenten zijn genoegzaam bekend mag ik hopen. En er zijn alternatieven voor de hand: electrische auto’s of bussen. Het gaat vooral om verkeer van en naar UMCG. Nou, dat is echt van A naar B en terug. Easy voor electrisch of wellicht zelfs onbemand vervoer.
    Ik wil graag helpen / bijstaan maar ook geen dingen dubbel doen of eerdere initiatieven in de weg lopen. Ik realiseer me dat ik op een rijdende trein stap (no pun intended), maar wil mn steentje bijdragen. Wat kan ik het beste doen? Ik ga sowieso naar donderdagavond.

    1. Hans ter Haar schreef:

     Hallo Arno,
     Dank voor je reactie en je mooie aanbod. Er ligt nu een principebesluit. Daar is een discussie over nut en noodzaak van de ontsluiting aan vooraf gegaan. Tijdens de informatieavond zal blijken wat het oplossend vermogen is van de ontsluitingsweg. Je hoeft geen verkeersdeskundige te zijn om in te schatten dat de ontsluitingsweg voor nieuwe knelpunten gaat zorgen (denk vooral aan Petrus Campersingel) en dat het eindresultaat zal zijn : meer verkeer in de stad, dat tijdens de spits in een file komt te staan. Als uit de cijfers blijkt dat het rendement van de weg tegenvalt, gaat de vraag naar nut en noodzaak in verhouding tot de nadelen opnieuw spelen. Het college zal hierop zijn beslissing baseren. Zodra deze genomen is, breekt weer een nieuwe fase aan in het proces . Ik denk dat het wijs is deze beslissing af te wachten. Dan is er weer een heel ander perspectief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.