Spannende tijd voor de Oosterhamrikzone

on

Mobiliteirsvisie

In april kwam het college met zijn concept-mobiliteitsvisie voor de stad, met als titel ‘Groningen goed op weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente’. Groningen groeit en dat zorgt voor meer verkeer. Het groeiende verkeer moet worden opgevangen. Tegelijkertijd wil het college het verkeer zo organiseren dat de leefkwaliteit voor bewoners van de stad juist verbetert. Fietsers, bussen en voetgangers nemen in vergelijking met auto’s op straat veel minder ruimte in beslag en zorgen niet voor uitstoot van schadelijke gassen. Daarom wil het college juist het verkeer van fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbeteren. Er is afgestapt van het idee dat auto’s zich in de stad gemakkelijk en snel moeten kunnen verplaatsen. Binnen de bebouwde kom wordt de maximum snelheid daarom volgens het plan in de meeste straten 30 km/u, in plaats van 50 km/u. Verkeersstromen (auto’s, bussen en fietsers) worden meer gemengd en er komt minder ruimte voor parkeren. 

Auto-ontsluitingsweg

De verbazing is dan ook groot dat het groene college de plannen voor een auto-ontsluitingsweg van de ring naar de stad door de Oosterhamrikzone wil doorzetten. Die autoweg komt langs de Oosterhamrikkade te liggen, aan de zijde van de Professorenbuurt/Korrewegwijk. De busbaan die er nu ligt wordt dan verplaatst naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan, waar deze niet past zonder schade voor bewoners. De boodschap van het college is tegenstijdig. Aan de ene kant zegt het dat een autoweg van 50 km/uur door de Oosterhamrikzone niet meer nodig is. Aan de andere kant wil het geen afstand doen van de autoweg. Het enige wat in de plannen is veranderd, is dat de ontsluitingsweg een 30 km/ uur weg zal zijn. Hierdoor zou de weg minder druk moeten worden dan in de vorige plannen was voorspeld. In het verleden was de toegankelijkheid van het UMCG de belangrijkste reden voor de weg. Nu gaat het volgens het college vooral om het nut van de weg voor wijken zelf. Er komen volgens het college door nieuwbouwplannen – met name in de Oosterparkwijk – veel bewoners bij en die moeten allemaal met de auto de stad in en uit kunnen. Een duidelijke berekening hiervan heeft het college niet gegeven. Wij begrijpen deze redenering niet. Naar onze inschattingen volstaan de huidige toegangswegen naar de ring. Het college lijkt nog steeds een ontsluitingsweg te willen voor het UMCG en houdt daaraan krampachtig vast. De Oosterhamrikzone gaat er met deze plannen sterk op achteruit, terwijl het volgens ons zo veel beter, schoner en goedkoper kan.

De groene Oosterhamrikzone

We vinden dat de auto-ontsluitingsweg er niet moet komen, omdat het nut hiervan helemaal niet opweegt tegen de hinder. We verwachten dat de nieuwe autoweg uiteindelijk vanzelf volstroomt met autoverkeer en helemaal niet voor serieuze vermindering van auto’s op andere wegen zal zorgen. De cijfers van de gemeente wijzen ook in deze richting. Wel is duidelijk dat het collegeplan heel veel geld gaat kosten. Het college heeft ondanks beloften niet geprobeerd naar andere mogelijkheden te kijken en houdt krampachtig vast aan het autoplan. Daarom hebben wij samen met bewoners een ander plan bedacht: de Groene Oosterhamrikzone. Volgens ons plan komt er geen auto-ontsluitingsweg. We stellen een fietsverbinding voor van P&R Kardinge naar de stad. De busbaan blijft waar hij nu is, de fietsverbinding komt langs de busbaan en de Oosterhamrikkade wordt een groene zone. Het plan is uitgebreid onderbouwd door studenten van SAC Groningen. Zie voor de uitwerking van ons plan: www.groeneoosterhamrikzone.nl. Voor de zomer hebben we ons plan kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Verschillende fracties reageerden positief. Van het nut en de noodzaak van de collegeplannen is de raad nog duidelijk niet overtuigd.

Het college is aan zet

Nu is het college weer aan zet. Aan het einde van dit jaar komt het met een nadere onderbouwing van de plannen. Ook heeft het beloofd via tekeningen duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het verplaatsen van de busbaan naar de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Ons plan De Groene Oosterhamrikzone wordt ook nader bekeken en van commentaar voorzien. De gemeenteraad gaat in december opnieuw over de plannen in debat en zal daarna een beslissing nemen over het hele nieuwe mobiliteitsplan. Het wordt dus een belangrijke tijd voor de toekomst van onze woonomgeving en alle steun is welkom. Posters helpen hierbij. Heb je nog geen poster voor het raam en wil je meedoen met onze actie? Ze zijn verkrijgbaar via info@professorenbuurtoost.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.