Brief: kritische kanttekeningen bij plannen Noorderbad

Het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost is blij dat er na jaren van relatieve leegstand toekomst is voor het monumentale Noorderbad in onze buurt. Wij hebben de plannen bestudeerd en willen daar enkele kritische kanttekeningen bij plaatsen. Bijgevoegd de brief die gestuurd is naar aanleiding van deze plannen. Brief m.b.t. Noorderbad

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken Zoals de gemeente heeft aangekondigd vindt er donderdag 23 november a.s. van 16.00- 21.00 uur aan de Oosterhamrikkade 119 (ter hoogte van de Oliemuldersbrug) een inlooppresentatie plaats van de variantenstudie van de beoogde ontsluitingsweg van het UMCG naar de ring en van de herstructurering…

Uitnodiging inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

De gemeente nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. De bijeenkomst is gepland op: Donderdag 23 november, van 16.00 – 21.00 uur U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Meer informatie in de :  Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

Verslag ontwikkelingen Oosterhamriktracé

Afgelopen maanden is er in verschillende sessies, waarbij ook buurtbewoners betrokken waren, gewerkt aan de ontwikkeling van drie varianten voor een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé. Tevens is gewerkt aan een ontwerp voor de Korreweg als fietsstraat (straat waar fietsers meer ruimte krijgen en de auto te gast is). De impact van de plannen op onze…

Uitnodiging wijkgesprek veiligheid Korrewegwijk

Uitnodiging wijkgesprek: OVER VEILIGHEID IN DE KORREWEGWIJK donderdag 30 november 19.30 UUR HET FLORESHUIS FLORESPLEIN 19D Donderdagavond 30 november vindt in het Floreshuis een wijkgesprek plaats over de veiligheid in de Korrewegwijk. U bent van harte welkom bij dit wijkgesprek. Burgemeester Peter den Oudsten wil graag met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen praten over veiligheid…

Wandel mee door de Oosterhamrikzone

Altijd al willen weten wat de drie varianten zijn voor de nieuwe verbindingsweg met de oostelijke ringweg? Wat de gevolgen zijn en welke woningbouwplannen er in het gebied op stapel staan? Wandel dan op 4 of op 11 november mee met de wijkwandeling van Aanpak Oosterhamrikzone. Tijdens de wandeling neemt Jurjen Zuijdendorp (Medewerker van de…

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Oosterhamrikkade 66 (Noorderbad)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Oosterhamrikkade 66, 9714 BG Groningen – herbestemmen vm. bibliotheek (vm. noorderbad in 22 appartementen) (22-11-2016, 201673034) Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Loket Bouwen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (vrije inloop), en ’s middags van 13.00- 17.00 u op afspraak, telefonisch…

Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur Plaats: stadhuis Groningen, nieuwe raadzaal Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt! De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals: 1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?…