College kiest voor voorkeursvariant splitsing

Het college heeft gisteren een besluit genomen over het Oosterhamriktracé en de Korreweg. Vandaag is dit besluit officieel bekend gemaakt. Wat het Oosterhamriktracé betreft is besloten om de variant splitsing als voorkeursvariant nader uit te werken. De varianten bundeling en circuit vallen dus af. In de variant splitsing zal het busverkeer voortaan door de Thomassen à Thuessink en Vinkenstraat rijden. Het autoverkeer dat van…

Morgen besluit over het Oosterhamriktracé en de Korreweg

Morgen maakt het college haar besluit over het Oosterhamriktracé en de Korreweg bekend. Dit promofilmpje van de gemeente geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en waar het college uit kan kiezen. Anders dan het filmpje suggereert is er nog geen definitief besluit over de ontsluitingsweg genomen. Er is alleen nog een principebesluit dat…

College komt komende week met besluit over Oosterhamriktracé

Komende week dinsdagavond, 20 februari, zullen de wethouders De Rook en Van der Schaaf kenbaar maken welke beslissing het college neemt met betrekking tot het Oosterhamriktracé en de Korreweg. Het betekent dat zij voor de ontsluitingsweg een variant kiezen (bundeling, splitsing of circuit). Ook wordt aangegeven op welke wijze de Korreweg fietsvriendelijk wordt gemaakt (door…

Vanaf 1 april 2018 geldt betaald parkeren in de Professorenbuurt-Oost.

Op 1 april 2018 geldt betaald parkeren in de gehele Professorenbuurt-Oost.   Vanaf dat moment kunt u alleen in de buurt parkeren als u een parkeervergunning (eventueel gastenkaart)   of parkeerticket hebt. Het tijdvenster is van maandag tot en met zaterdag tussen 16:00 uur en 22:00 uur. Het gebied waar geparkeerd kan worden is:  vanaf  Heymanslaan, Korreweg…

Herbestemming Noorderbad

In november heeft het buurtoverleg een zienswijze ingediend bij de gemeente in verband met de herbestemming van het Noorderbad. (zie hier) Naar aanleiding van deze zienswijze heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeentelijke projectleider van de Oosterhamrikkade, Jeroen Engels, een ambtenaar van de afdeling vergunningen, de eigenaar van het Noorderbad, Ronald Vegter en namens het…

14 januari: nieuwjaarsborrel

Onder het genot van een hapje en een drankje luiden we het nieuwe jaar in! Voor de kinderen is er een ballenbak / klimtoestel. Waar: Kandelaarkerk (Monkey Donky, Hamburgerstraat 13) Wanneer: 16:00 – 18:00 uur

Verslag gesprek over onze buurt

Onlangs hebben wij wethouder Oude Stadswijken Roeland Van der Schaaf en stadsdeelcoördinator Chris Niemeijer uitgenodigd voor een gesprek over onze buurt. Dit gesprek vond op 28 november j.l. plaats. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Het ging onder andere over parkeren, losse stoeptegels, fietswrakken, het Noorderbad, nieuwbouw, bewonerssamenstelling en verduurzaming van de buurt. Hierbij het…

Verslag wijkgesprek over veiligheid 30-11-2017 Floreshuis

Thema’s en maatregelen Er kwamen op de avond allerlei onderwerpen voorbij maar de hoofdthema’s van de avond waren: controle en handhaving op verkeersoverlast, drugsoverlast en overlast door rondhangende jongeren. Verkeersoverlast Bij verkeersoverlast kwam aan de orde dat er te hard gereden wordt, bijvoorbeeld in de Floresstraat en de Oosterhamriklaan. Verder gaf u aan dat er…

Grote belangstelling voor inloopavond

De belangstelling voor de informatie-avond inzake het Oosterhamriktracé en de Korreweg was donderdagavond groot. 245 personen hebben de presentatie van de gemeente bezocht, dat is aanzienlijk meer dan de gemeente had verwacht. Er waren verschillende stands, waarin de plannen uit de doeken werden gedaan. Er was een animatie-video en op de vloer werd op creatieve…