Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Oosterhamrikkade 66 (Noorderbad)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Oosterhamrikkade 66, 9714 BG Groningen – herbestemmen vm. bibliotheek (vm. noorderbad in 22 appartementen) (22-11-2016, 201673034) Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Loket Bouwen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (vrije inloop), en ’s middags van 13.00- 17.00 u op afspraak, telefonisch…

Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur Plaats: stadhuis Groningen, nieuwe raadzaal Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt! De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals: 1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?…

Aanmelding tweede Open Raad gemeenteraad geopend

De aanmelding voor de tweede Open Raad van de Groningse gemeenteraad is geopend. De raad nodigt Stadjers uit weer om met hun ideeën voor hun eigen straat, buurt, wijk of de hele stad te komen. De bedenkers van de tien interessantste, zinvolste, origineelste of meest vernieuwende ideeën mogen die tijdens de Open Raad in het…

Appelfeest Groningen

Op zondag 22 oktober organiseren de Natuur en Milieufederatie Groningen en Toentje op het terrein van Toentje in de Oosterparkwijk een heus Appelfeest. Dit ter voorkoming van verspilling en ter ere van deze veelzijdige vrucht! Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers hun oogst inleveren om te laten persen tot houdbaar sap of afgeven om…

Betaald parkeren in de Professorenbuurt

Het voorstel van het college om in onze buurt betaald parkeren in te voeren is begin juli 2017 vastgesteld. De inspraak heeft (zoals verwacht) niet tot wijziging van de plannen geleid. Zoals bekend betekent dit dat betaald parkeren in onze buurt gaat gelden van maandag t/m zaterdag, van 16.00-22.00 uur (zie de berichtgeving op onze…

Inloopavond voorgenomen bouwplan aan de Oosterhamrikkade 115-117

De inloopbijeenkomst is op woensdag 11 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30 uur in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade 119. Op deze avond bent u in de gelegenheid om u te laten informeren door de architect, medewerkers van BPD, Esprit Projectontwikkeling en de gemeente Groningen. Zie hier meer informatie: Uitnodigingbrief informatiebijeenkomst Oosterhamrikkade 115_117_dd…

Bewonersavond met een lezing van stadsecoloog Klaas van Nierop en Laurens Stiekema

Dinsdagavond 3 oktober om 19.30u is er in het FLORESHUIS (Floresplein 19D) een bewonersavond met stadsecoloog Klaas van Nierop en Laurens Stiekema, coördinator groen van de gemeente Groningen. Beiden zullen ons vertellen over hoe je meer groen in de wijk kunt verkrijgen en daardoor meer dieren, vogelsoorten, vlinders en andere insecten aan trekt. Hoe verstening…

Variantenstudie Oosterhamriktracé begonnen

Op 12 september vond de eerste bijeenkomst met bewoners plaats waarbij de drie varianten voor een ontsluitingsweg van de ring naar het UMCG nader zijn bestudeerd. Het beeld dat ontstaat is verontrustend, omdat de ruimte voor een ontsluitingsweg in alle varianten beperkt is. Er wordt tegelijkertijd ook een studie gemaakt van de Korreweg als fietsstraat….

Stadsdeelnieuwsbrieven gemeente Groningen

Met veel plezier kan ik u melden dat met ingang van deze week via de e-mail Stadsdeelnieuwsbrieven gaan verschijnen. Met deze nieuwbrieven wordt u op wijkniveau geïnformeerd wat de plannen en ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn bij u in de wijk waar de gemeente Groningen bij is betrokken. U kunt een abonnement nemen op deze Stadsdeelnieuwsbrief…

Kinderbuurtfeest met thema: DE RUIMTE

Zaterdag 2 september is weer het jaarlijkse kinderbuurtfeest met dit jaar als thema de Ruimte. Vanaf 14.00 uur zijn alle kinderen in de Professorenbuurt welkom op het Diephuisplein, waar om 14.15 de openingsact plaatsvindt. Voor de jeugd tot en met ongeveer tien jaar is er een parcours uitgezet in de wijk met verschillende activiteiten, waarbij…