Overzicht van actuele ontwikkelingen die onze wijk betreffen

on

Groningen, 18 september 2015

Een overzicht van verschillende ontwikkelingen

Het is inmiddels halverwege september. Lopende projecten die de Professorenbuurt betreffen zijn na de vakantie weer opgepakt. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Hierbij een overzicht:

  1. Ontwikkelingen bouw Oosterhamrikkade n.z.

De bouw van de eerste fase met stadsvilla’s en appartementen aan de Oosterhamrikkade n.z. is eind augustus van start gegaan. De (informele) prognose is dat de woningen vóór de zomer van 2016 gereed zullen zijn. Tevens is de verkoop van de tweede fase begonnen en ook daar lijkt weer veel belangstelling voor te bestaan. De tweede fase – die evenals de voorgaande fase moet bestaan uit zes stadsvilla’s en 16 appartementen – zal hopelijk in aansluiting van de eerste fase gebouwd worden.

Het is goed om te zien dat er veel belangstelling voor de woningen is. De nieuwbouw van met name de stadsvilla’s zorgt voor meer diversiteit van woningen in de buurt.

Meer weten: kijk op de site www.oosterhamrikkade-nz.nl

 

  1. Ontwikkelingen betaald parkeren

De gemeente wil betaald parkeren invoeren in de gehele Professorenbuurt Oost, de Oosterparkwijk en de Selwerderwijk Zuid (De Hoogte). De concept-plannen hiervoor zijn vrijgegeven en zijn raadpleegbaar via http://gemeente.groningen.nl/inspraak.

Inspraak is mogelijk gedurende zes weken (van 23 september- 3 november) bij het gemeentelijk informatiecentrum, Kreupelstraat 1 (zie de bijbehorende brief).

Op 6 oktober is er van 20.00 uur tot 21.30 uur een inspraakavond voor de Korrewegwijk, OBS Karrepad, Molukkenstraat 1.

Als buurtoverleg zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming van deze plannen. Daarbij hebben wij vooral het proces in de gaten gehouden. Ten opzichte van de beslissing wel of geen betaald parkeren in te voeren staan wij neutraal. We vinden het zeer belangrijk dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de toekomst niet zal afnemen (bijvoorbeeld door de plannen die gemaakt worden ten aanzien van het Oosterhamriktracé).

Uit de peiling die door de gemeente is gehouden (waarvan de deelname overigens laag was) is gebleken dat de meningen over het invoeren van betaald parkeren in onze buurt zeer verdeeld zijn: ongeveer (iets meer dan) de helft van de deelnemers is voor, de ander helft is tegen. De gemeente heeft hieruit opgemaakt dat er voldoende draagvlak is om betaald parkeren in te voeren, daarbij is mede gelet op de ontwikkelingen rondom onze wijk die leiden tot intensivering van de bewoning.

  1. Ontwikkelingen plannen verkeersontsluiting door Oosterhamriktracé

De gemeente heeft afgelopen voorjaar plannen gepresenteerd voor een auto-ontsluiting vanaf de ring naar het UMCG door het Oosterhamriktracé. De gemeente veronderstelt dat autoverkeer naar de stad in de toekomst zal toenemen en dat een ontsluiting door het Oosterhamriktracé nodig is om bereikbaarheid in de toekomst te garanderen.

Tegen deze plannen en de totstandkoming daarvan hebben wij samen met de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de Woonschepen Oosterhamrikkade in een brief aan het college van B&W en de fracties geprotesteerd. Na de door de gemeente georganiseerde klankbordmiddag op 21 mei j.l. hebben wij een nieuwe brief gestuurd aan het college. Daarin hebben we een alternatief voor een autoverbinding voorgesteld: een fietsverbinding van het P&R-terrein bij Kardingen langs de busbaan naar het UMCG, in combinatie met een openstelling van de busbaan voor bestemmingsvrachtverkeer. Op 15 juni heeft ons buurtoverleg samen met de Bewonersorganisatie Oosterpark en de Woonschepen Oosterhamrikkade een gesprek gehad met verschillende vertegenwoordigers van de fracties in de raad en met wethouders Van der Schaaf en De Rook over de plannen van de gemeente en ons alternatief. De Wethouders hebben aangegeven dat in het vervolg van het traject ons voorstel volwaardig meedoet en dat wij als bewonersorganisaties nauw bij het vervolg worden betrokken. De briefwisseling met de gemeente over dit onderwerp vindt u terug in de op deze site.

Begin deze maand hebben wij de eerste bijeenkomst gehad met de betrokken ambtenaren. Het gesprek was constructief.

  • Er komt een onafhankelijke voorzitter, die dit overleg gaat begeleiden.
  • Er komt een second opinion op het onderzoek van Goudappel uit 2013, waarop het door de gemeente veronderstelde nut en noodzaak van een auto-ontsluiting is gebaseerd. Hierbij wordt o.a. het succes van P&R-terreinen meegewogen.
  • Ook bij de doorrekening van de verschillende varianten wordt rekening gehouden met het succes van P&R-terreinen. Het gaat niet meer noodzakelijk om bereikbaarheid van UMCG met de auto tot aan de voordeur. Er is er is ook hier ruimte voor een second opinion van een ander deskundig bureau.
  • De plannen worden verbreed, zodat het niet alleen maar gaat van het aanleggen van een ontsluiting, maar ook over een stedenbouwkundige visie op onze wijken. Het gaat daarbij om de vraag hoe de varianten zo goed mogelijk kunnen worden ingepast. Daarmee komen dus ook punten aan de orde zoals het verbeteren van het leefklimaat, de ecologie en de onderlinge verbinding van de wijken.
  • Voor de ontwikkelingen van de plannen wordt een stedenbouwkundig bureau ingehuurd.

Vermoedelijk worden de gesprekken met de gemeente in oktober hervat. Het college streeft ernaar voor de zomer een voorkeursvariant aan de raad voor te leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.