Ontwikkelingen rondom het Oosterhamriktracé

on

Stand van zaken plannen Oosterhamriktracé

Groningen 11 april 2016

Rondom het Oosterhamriktracé gebeurt de laatste tijd veel. Aan onze kant van de Oosterhamrikkade worden stadsvilla’s gerealiseerd. Aan de overzijde van het kanaal zullen in de komende jaren verschillende grote wooncomplexen voor jongeren verrijzen. Het pand van de ABN-AMRO zal binnenkort verdwijnen. Hier komen (vermoedelijk dit jaar nog) eveneens jongerenwoningen die gerealiseerd worden door bouwbedrijf Nijhuis.

Een andere ontwikkeling betreft de studie van de gemeente om in de Oosterhamrikzone een auto-ontsluiting te realiseren met als doel een verbinding te maken tussen het UMCG en de ring. De gemeente wil over het nut en de noodzaak van een dergelijke verbinding voor de zomer (in juni) een principe-besluit nemen. Mocht besloten worden een verbinding te realiseren, dan volgt daarna een verdere uitwerking van de plannen.

Het ligt voor de hand dat bij een eventuele auto-ontsluiting de Oosterhamrikkade n.z. een cruciale rol speelt. Een auto-ontsluiting door de zone is belastend voor onze wijk, maar ook voor de woonschepen aan de kade en voor de Oosterparkwijk. Een ontsluitingsweg splitst onze oude woonwijken in twee. De Bewonersvereniging Oosterparkwijk de Woonschepen Oosterhamrikkanaal hebben daarom met ons samen  enige tijd geleden een alternatief ingebracht: een fietsverbinding van P&R-terrein Kardinge naar het UMCG in combinatie met openstelling van de huidige busbaan voor bestemmingsvrachtverkeer. De fietsverbinding zou dan een apart fietspad langs de busbaan zijn. De wethouders Van der Schaaf en De Rook hebben in een gesprek aangegeven dat dit alternatief volwaardig in het onderzoek naar mogelijkheden wordt betrokken.

Kans op een ontsluiting langs de Oosterhamrikkade

Het is niet duidelijk te zeggen of de gemeente zich positief zal uitspreken over een auto-ontsluiting. Een positief besluit staat haaks op het beleid auto’s uit de (binnen)stad te weren. Het past ook niet goed in deze tijd, waarin nagedacht wordt over minder vervuilende alternatieven en waarin juist de P&R terreinen steeds succesvoller blijken. In dit opzicht kan ons alternatief op bijval rekenen.

Anderzijds ligt er al een paar jaar een bereikbaarheidsstudie (van Goudappel-Coffeng) dat onomwonden pleit voor een auto-ontsluiting, wil de bereikbaarheid van de stad (en met name het UMCG) in de toekomst gegarandeerd zijn. Onlangs heeft bureau Arane deze gecontroleerd. Daarbij is rekening gehouden met recente ontwikkelingen (als het succes van P&R-terreinen). Het rapport van Arane onderstreept nadrukkelijk de conclusies van de bereikbaarheidsstudie. Op beide rapporten valt zeker het een en ander af te dingen, al was het maar dat het UMCG mede opdrachtgever (belanghebbende bij een auto-ontsluiting) van de eerste studie was.

Omdat de gemeente niet over middelen beschikt een nieuwe brug te bouwen dient, zoals het er nu voorstaat,  een eventuele ontsluiting gerealiseerd te worden over de huidige busbaanbrug. Ideaal is dat niet. Zo is het nog steeds de vraag of dat zo maar kan en zal de brug hoe dan ook een knelpunt zijn als zowel de bus als het overige verkeer er gelijktijdig overheen moet. Bovendien zijn voor een ontsluiting over deze brug ook middelen nodig. Provincie en/of Rijk zullen moeten bijspringen en de vraag is in hoeverre zij hiertoe bereid zijn. Vanzelfsprekend zorgt een ontsluiting ook weer voor nieuwe knelpunten (men denke aan de J.C. Kapteijnlaan).

Het proces loop wat ons betreft niet van een leien dakje. Ontwikkelingen begin dit jaar leidden tot kritische vragen van ons aan de wethouders, waarop we trouwens nog geen helder antwoord hebben gekregen (zie de bij dit bericht gesloten brief).

Momenteel werkt landschapsbureau Lola aan een verkenning van de inpassing van een eventuele ontsluiting. Deze is van belang voor het principe-besluit in juni. Onlangs hebben wij in dit kader aangegeven wat voor onze buurt belangrijk is, mocht er een ontsluitingsweg langs de kade komen. Vanzelfsprekend dient wat ons betreft dan in ieder geval gegarandeerd te worden dat er geen parkeerplaatsen verdwijnen. Daarnaast is het belangrijk dat er een buffer is tussen de huizen aan de kade en het verkeer in de vorm van een ventweg en een bomenrij (zoals ook nu het geval is).

Wordt vervolgd…..

brief over gang van zaken Oosterhamriktracé

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.