Nieuw concept-mobiliteitsplan openbaar: worden we gefopt?

on

Het college heeft vandaag de nieuwe conceptmobiliteitsvisie gepresenteerd. Voor onze leefomgeving zijn vooral de plannen voor de Oosterhamrikzone van belang.

In 2016 stelde de gemeente een auto-ontsluitingsweg van de ring naar de stad voor door de Oosterhamrikzone. Deze zou nodig zijn om de druk van verkeer in de stad te verminderen. Uit de variantenstudie die volgde, werd duidelijk  dat de ontsluitingsweg weinig oplevert voor de vermindering van de verkeersdruk, maar vooral veel overlast veroorzaakt in de leefomgeving. De gemeente stelde desondanks de variant ‘splitsing’ voor, waarbij de busbaan plaats maakt voor de nieuwe drukke auto-ontsluitingsweg van de ring naar de stad. Bussen gaan voortaan door Vinkestraat en E. Thomassen á Thuessinklaan. Protesten uit de woonomgeving hadden succes. De raad besloot dat eerst nader onderzoek moest worden gedaan naar een verkeerscirculatieplan voor de stad en naar alternatieven voor de Oosterhamrikzone.

Het huidige groene college komt nu met een nieuwe visie en geeft aan met een oplossing te komen ‘die gericht is op de Oosterhamrikzone zelf en de direct omliggende buurten’. Het college houdt echter gewoon vast aan de auto-ontsluitingsweg van de ring naar UMCG en de stad en gaat daarbij nog steeds uit van de variant ‘splitsing’.

Het enige verschil met de plannen van het vorige college is dat de auto-ontsluitingsweg een 30 km/u weg wordt. Daarmee wordt de weg als inprikker volgens het college minder populair en kan deze ook smaller worden. Zo is er plaats voor een gescheiden fietspad langs de kade en voor meer groen. Dit gaat dan ten koste van een rij parkeerplekken. Of de verkeersintensiteit hierdoor ten opzichte van het oude plan daadwerkelijk lager wordt, valt te bezien. Op de Petrus Campersingel rijdt men in de spits immers ook geen 50 km/u, waardoor de nieuwe verkeersinprikker op dit tijdstip vast niet minder aantrekkelijk zal zijn. Over essentiële verkeersremmende maatregelen als drempels wil het college vooralsnog niet spreken.

Doel lijkt nog steeds te zijn het UMCG en de stad te ontsluiten. Maar daarvan wordt in de plannen alleen zijdelings gerept. 55% van het verkeer dat de weg zou gebruiken zou volgens het college uit de Korrewegwijk en Oosterparkwijk komt en 15% uit de hortusbuurt/ stad. Het overige deel (30%) zou slechts bestemming UMCG of Boterdiepgarage hebben. Waarop deze cijfers gebaseerd zijn is ons niet duidelijk. Geloofwaardig voelen ze niet. De gemeente meent dat nieuwbouw binnen de zone voor meer verkeersbewegingen zorgt. Met de beperking van parkeermogelijkheden die de gemeente voorstaat, kunnen echter nieuwe woningen onmogelijk tot veel nieuwe autobewegingen leiden.

Een eerste reactie is dat we constateren dat het college weinig moeite heeft gedaan om werkelijk iets aan de plannen voor de Oosterhamrikzone te veranderen. De betrokken ambtenaren hebben zich vastgebeten in de auto-ontsluitingsweg en willen deze niet loslaten. Ze hebben het niet eens geprobeerd. Van een groen stadsbestuur mag je anders verwachten.

We vragen ons af of we niet gewoonweg worden gefopt. Voor de Oosterhamrikzone is een feit dat we er in deze plannen heel veel auto’s bij gaan krijgen. De Vinkenstraat en E. Thomassen á Thuessinklaan zuchten straks onder de last van een drukke busverbinding. Het plan van het college gaat hoe dan ook ten koste van de leefbaarheid. Met veel wollige en groene woorden wordt de suggestie gewekt dat de leefomgeving vooral van de collegeplannen profiteert. Worden we wel serieus genomen? Daar trappen we niet in!

Gelukkig hebben we ons alternatief nog, De Groene Oosterhamrikzone:  een beter idee voor stad en leefomgeving, dat bovendien veel minder kost. Het is te hopen dat de raad zich niet in de maling laat nemen en na de zomer wijs beslist.

Zie voor de gemeentelijke plannen 4.-Addendum-Oosterhamrikzone.pdf (groningen.nl)

Zie voor ons (veel betere) plan: www.groeneoosterhamrikzone.nl  

1 Comments Voeg uw reactie toe

  1. Harry schreef:

    Het doel is en blijft een ontsluitingsweg te creëren voor het umcg en de boterdiepgarage. Er zit een nieuwe “verpakking” om het plan van 2016. Destijds ging het vooral om verkeer dat naar de stad toeging (het rapportvan Goudappel was hierop gebaseerd). Toen bleek dat zelfs de cijfers bij maximale economische groei tegenvielen, kwam het argument dat de gemeente dit vooral deed voor de bewoners van de Korreweg en Oosterpark. Echter is er nooit onderzoek gedaan naar het bewonersverkeer dat de stad uitging tijdens de spits. En nog steeds niet! Want ook deze cijfers gaan het plan van de gemeente niet onderbouwen. De gemeente probeert de raad opnieuw te verleiden met een geschreven voorstel dat overdreven “druipt” van hoe goed dit nieuwe plan wel niet is. Ik hoop dat de raad hier doorheen weet te prikken en het bewonersinitiatief “de groene Oosterhamrikzone” gaat omarmen als een echte verbetering van onze wijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.