Informatie vanuit het bewonersinitiatief parkeerplannen

on

Beste buurtbewoners,

Vorig jaar kwamen wij in actie: als protest tegen de betaald parkeerplannen van de gemeente. We zijn nu een jaar verder en hebben nieuws van de gemeente dat we met jullie willen delen.

De gemeente heeft besloten om – parallel aan de initiatieven uit de wijk – betaald parkeren in te voeren. Een voorstel daartoe wordt op dit moment voorbereid en gaat in oktober of november naar de raad (waarschijnlijk de Commissie Beheer en Verkeer).

Twee belangrijke overwegingen: 

1) Men schat in dat de voorgestelde initiatieven (autodelen en buurtstalling) te weinig effect sorteren.

2) En de parkeerdruk gaat significant toenemen door invoering van betaald parkeren in de Oosterparkwijk én de nieuwbouw aan de Oosterhamrikkade.

Ondanks het groot aantal buurtbewoners dat zich met de inspraakformulieren heeft laten horen en daarbij heeft aangeven dat niets doen en naar alternatieven zoeken een optie is, is er ook een groep buurtbewoners die de gemeente met klem verzoekt om de parkeeroverlast nu snel op te lossen. De gemeente wil aan de, in de wijk aanwezige, gemengde wensen tegemoet komen.

De gemeente wil zich niet beperken tot alleen betaald parkeren en wil samen met ons komen tot een integraal pakket aan maatregelen. Wij hebben een aantal wensen aangegeven. Deze hebben betrekking op autodelen en buurtstalling. Ook hebben wij de gemeente gevraagd recht te doen aan de grote groep mensen die geen maatregelen wenst en de huidige situatie accepteert.

Een andere belangrijke wens, is een beslismoment in de toekomst, bijvoorbeeld over 2/3 jaar. Waarbij we kijken of de maatregelen effect hebben gehad. En dat we dan bespreken of we de maatregelen continueren of dat we de vrijgekomen ruimte anders gaan inzetten dan als parkeerplaats. Hierbij kun je denken aan meer speelterreinen of ‘leefstraten’. Terugdraaien van betaald parkeren is daarbij ook een optie. Voor ons was daarmee een belangrijke angel uit de discussie.

Wij als ‘leken’ hebben te weinig zicht op de parkeerdruk die de Oosterparkwijk en de nieuwbouw aan de Oosterhamrikkade opleveren, maar we kunnen ons er iets bij voorstellen.

De manier waarop wij dit hele traject gelopen hebben, heeft indruk achtergelaten op het stadhuis. Men is anders naar ‘parkeerproblematiek’ gaan kijken. Veel meer dan een autoprobleem hebben wij laten zien dat het ons gaat om eigen verantwoordelijkheid, leefbaarheid en creativiteit. Dat is winst en een goede basis voor samenwerking in de toekomst.

November Beheer en Verkeer

Uiteraard vinden wij het jammer dat de gemeente niet wacht tot onze oplossingen effect sorteren, maar we hopen dat we door een integrale aanpak grote stappen maken richting een leefbaardere wijk. Naar verwachting wordt het plan in november in de commissie Beheer en Verkeer besproken.

Met vriendelijke groet,

Arno de Vries

Daniëlle Maussen

Roelynke Postma

PS: denk je dat ook anderen interesse hebben in deze mail/bericht, stuur ‘m dan vooral door!

2 Comments Voeg uw reactie toe

  1. Harry schreef:

    Het is jammer te moeten lezen dat de gem. dienst weinig andere mogelijkheden ziet om de parkeeroverlast terug te dringen door betaald parkeren in te voeren. Waardering voor jullie inzet om goede alternatieven aan te reiken. Dat er een waterbedeffect gaat optreden als in de Oosterparkwijk betaald parkeren wordt ingevoerd is begrijpelijk. Nieuw is de extra overlast die ontstaat door de nieuwbouw aan de Oosterhamrikkade. De gem. heeft immers altijd beweerd dat in de nieuwbouwplannen rekening is gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners. Sterker nog, men was zo overtuigd dat er geen extra parkeerdruk zou ontstaan dat de norm voor het aantal aan te leggen parkeerplaatsen voor nieuw te bouwen woningen naar beneden is bijgesteld. Onbegrijpelijk dat de gem. niet heeft geluisterd naar de signalen die door de verschillende buurten zijn afgegeven. Het is maar te hopen dat de gemeente na het invoeren van een parkeerbelasting voor bewoners de inkomsten hiervan terug laat vloeien naar de Professorenbuurt. Ach …. laat ik maar geen vals hoop wekken … dit gaat niet gebeuren. Terugdraaien van het zojuist ingevoerde betaaldparkeersysteem … ook hier verwacht ik helemaal niets van. De gemeente heeft in haar meerjarenbehroting ongetwijfeld al gerekend op de inkomsten van betaaldparkeren uit onze buurten. Het is een constante bron van inkomsten die indien nodig jaarlijks kan worden verhoogd met minimale inspanning van de gemeente. Maar laat ik positief gaan afsluiten. Met de invoering van betaald parkeren, het terugdringen van parkeren in tuinen, het strikt en dagelijks handhaven van betaaldparkeren kunnen leef- en speelstraten worden ingericht. Daar wordt onze buurt veel veiliger en aantrekkelijker van. En daar wil ik jaarlijks wel wat geld in investeren.

    1. Harry schreef:

      Een kleine aanvulling. Het invoeren van betaald parkeren in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk (een deel hiervan is nu al betaal parkeren) levert de gem. Groningen op jaarbasis bij benadering €1.000.000 op. (De Oosterparkwijk heeft ruim 8100 huizen en de Korrewegwijk bijna 12.500.) De gemeente geeft aan dat de inkomsten nagenoeg gelijk zijn aan de uitgaven. De investering, het onderhoud, ergens nog een bedrijf en de handhaving zou dus jaarlijks een miljoen gaan kosten. Misschien interessant om de gem. om een kostenplaatje te vragen. Met een dergelijk bedrag zijn er misschien wel andere interessante alternatieven te ontwikkelen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.