Het Oosterhamriktracé, de Stand van zaken

on

Vorig jaar was er veel rumoer rondom het Oosterhamriktracé. De gemeenteraad heeft hierover in juni 2018 een besluit genomen. Het besluit houdt het volgende in:

  1. De gemeente doet verder onderzoek naar een autoverbinding langs het Oosterhamrikkanaal en borduurt voort op de variant ‘splitsing’. Deze variant houdt in dat de bussen die via Kardinge van en naar de stad rijden voortaan door de Vinkenstraat rijden. Langs de Oosterhamrikkade n.z. komt dan een verkeersinprikker voor autoverkeer tussen de ring en het UMCG/ de binnenstad. Om het tracé te realiseren moet de huidige busbaanbrug worden vervangen. De nieuwe ‘multimodale’ brug is gepland ter hoogte van de Vinkenstraat. Bij de definitieve besluitvorming moet de onderbouwing van de verbeterde bereikbaarheid, leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in het oostelijk stadsdeel binnen de ring getoetst worden aan de dan geldende cijfers en inzichten.
  2. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verkeerscirculatieplan (VCP) voor de hele stad. Dit plan houdt in dat de stad opgedeeld wordt in segmenten. Autoverkeer kan alleen van het ene segment van de stad naar een ander segment komen via de ring.
  3. Er wordt onderzoek gedaan naar duurzame alternatieven voor het Oosterhamriktracé.

De onderzoeken vaar het VCP en alternatieven worden uitgevoerd door andere projectteams dan het team dat werkt aan het Oosterhamriktracé. Het is overigens niet uitgesloten dat het Oosterhamriktracé in het VCP een functie gaat vervullen.

Ontwikkeling bruggen

Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, maar nog vóór de vorming van een nieuw college kwam de gemeente met het bericht dat het rijk heeft besloten de busbaanbrug versneld te vervangen. Het Rijk heeft voor de Paddepoelsterbrug, de Gerrit Krolbrug en de nieuwe multimodale brug al met al 45 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor alsnog is dit veel te weinig om alles te realiseren. Hoewel de raad al een ontwerp voor de Gerrit Krolbrug heeft vastgesteld kondigde de gemeente aan te gaan voor een kleiner (goedkoper) ontwerp. Wij hebben hierop zeer kritisch gereageerd, omdat de gemeente nog gauw even forse druk leek te willen zetten op realisatie van het Oosterhamriktracé.
Mede naar aanleiding van onze kritiek heeft de gemeente haar argumentatie voor het nieuwe ontwerp aangepast.

Nieuw college

Inmiddels is een nieuw college gevormd. Dit college heeft een andere politieke kleur dan het vorige. GroenLinks heeft als winnaar van de verkiezingen veel meer in te brengen. Daarnaast is de ChristenUnie toegetreden, in plaats van de VVD. De verwachting is dat dit college een kritische houding zal aannemen ten opzichte van het Oosterhamriktracé.

Het coalitie-akkoord kent een speciale paragraaf over het Oosterhamriktracé:

‘De investeringen in de infrastructuur zijn gericht op het verminderen van het aantal autobewegingen binnen de ring. Zo kunnen de luchtkwaliteit en de leefbaarheid fors verbeteren. We zetten het onderzoek naar een Verkeerscirculatieplan (VCP) voort om te kijken welke bijdrage zo’n plan kan leveren aan de wisselwerking tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Flexibel en stap voor stap werken wij aan het gewenste eindbeeld, waarbij ruimte is voor kleinschalige experimentele maatregelen die het autoluwer maken van de stad bevorderen. We combineren deze maatregelen met de ontwikkeling van leef- en fietsstraten. We onderzoeken manieren waarop we mensen kunnen overhalen om een andere keuze voor hun vervoer te maken: lopen, fiets, e-bike, speed-pedelec, elektrische deelauto. In dit licht zoeken we naar alternatieven voor de autoverbinding door de Oosterhamrikzone (OHZ). Deze verbinding komt pas in beeld als alternatieven niet voldoen en alleen dan als de negatieve effecten van een autoverbinding in de omgeving substantieel worden opgevangen. De leefkwaliteit staat voorop en om deze zo goed mogelijk te borgen betrekken we belanghebbenden hierbij. We gaan verder met de planvorming van zowel de OHZ als de alternatieven, zodat we in 2021 een afgewogen besluit kunnen nemen.’

Eerste verkenning

Momenteel wordt gewerkt aan een eerste verkenning voor een VCP. De resultaten hiervan zullen naar verwachting medio november bekend worden. Deze zijn bepalend voor het vervolg. Er zal globaal antwoord gegeven worden op de vraag of een VCP haalbaar is en wat de voordelen en nadelen zijn, maar ook of het VCP een alternatief is voor de Oosterhamriktracé en of een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone in het VCP een rol gaat spelen. Duurzame alternatieven voor het Oosterhamriktracé zullen in deze eerste verkenning ook in beeld worden gebracht (zie de brief van het college van 15 mei 2019).

Besluitvorming

Na de verkenning volgt uitwerking van de plannen. Hierbij worden ook de bewoners/ bewonersorganisaties betrokken. Hoe en op welke wijze dit gaat gebeuren is nog niet bekend. De besluitvorming over het Oosterhamriktracé zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2021. De besluitvorming over de Gerrit Krolbrug vindt vermoedelijk al eerder plaats, maar de planning hierover is nog niet helemaal rond.

Wethouder Broeksma heeft ons onlangs beloofd dat er door de gemeente geen besluiten genomen worden die de besluitvorming over de Oosterhamrikzone in 2021 kunnen beïnvloeden. Een compactere Gerrit Krolbrug betekent dus volgens de wethouder niet dat daarmee de wenselijkheid van een autoverbinding langs de Oosterhamrikkade wordt vergroot. In dit licht zal een besluit over de ontwikkeling van de Korreweg als fietsstraat vanwege de samenhang met het Oosterhamriktracé ook niet voor 2021 worden genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.