1 Comments Voeg uw reactie toe

 1. fokke boorsma schreef:

  De brief is pas vandaag door ons ontvangen. Geen goede zaak. Ik weet niet hoe het met de rest van de bewoners zit. Wij hebben een bezwaar brief opgesteld die wat ons betreft dor iedereen gebruikt mag worden:

  Tekst hieronder.

  Gemeente Groningen
  Afdeling projectmanagement
  Postbus 7081
  9701 JB Groningen

  Betreft: inspraak parkeerplan Korrewegwijk

  Groningen 5 oktober 2015

  Geachte dame, heer,
  Vandaag op 5 oktober 2015 mochten wij uw brief ontvangen met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het bijbehorende kenmerk is: 5253076. Wij willen hierbij onze waardering uitspreken voor het feit dat u uw burgers de gelegenheid biedt tot inspraak. Daarin gaan een aantal zaken echter niet goed en alvorens gebruik te maken van de mogelijkheid tot inspraak tekenen wij bezwaar aan tegen de procedure.
  In uw brief claimt u dat er gedurende een periode van zes weken gelegenheid wordt geboden om onze mening te geven, namelijk van 23 september 2015 tot 3 november 2015. Het moment waarop wij de brief hebben ontvangen is 5 oktober 2015 waarmee de feitelijke periode is ingekort met dertien dagen. De periode om onze mening te geven is daarmee slechts vier weken. Wat ons betreft te kort om ons goed te kunnen oriënteren op het vraagstuk en het vormen van onze mening.
  Hierbij verzoeken wij u de termijn dan ook te verlengen met 13 dagen en ons en de buurtbewoners de gelegenheid te geven te reageren tot 17 november 2015.
  Ook de planning van de informatieavonden valt erg ongelukkig ten opzichte van de ontvangst van de brief. De brief is gedateerd op 16 september 2015 en valt pas op 5 oktober 2015 op de mat met de gelegenheid om op 6, 7 of 8 oktober een informatieavond bij te wonen. Dat is echt te kort dag om nog iets te kunnen regelen. Wij doen hierbij het verzoek om eind oktober nog een aantal informatieavonden te organiseren en de uitnodiging daarvoor tijdig te versturen.
  Omdat wij het belangrijk vinden van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken volgt hier een eerste reactie op de conceptrapportage. De formulering omtrent het plan moet u dan ook zien als een eerste reactie en niet als een definitieve, gewogen mening.
  Om te beginnen is het rapport slecht leesbaar. Het springt van de hak op de tak, van wijk naar buurt zo u wil, en de samenhang van een overkoepelend conceptueel onderzoek ontbreekt. Daarnaast wordt het fenomeen parkeerdruk onvoldoende toegelicht. Wat betekent een parkeerdruk van 90%? Zoals het nu wordt uitgelegd is het wel druk, en dan vooral ’s nachts, maar zijn er nog steeds meer parkeerplaatsen dan auto’s.
  Onze mening is dat betaald parkeren van 9.00 uur tot 18.00 uur juist de buurtbewoners van de Professorenbuurt Oost, waar het voorstel tot betaald parkeren wordt gedaan, niet zal helpen op momenten waarop de druk het hoogst is. Zij zullen in dit conceptplan alleen een bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van de exploitatiekosten van de gemeente, die ook nog niet eens volledig afgedekt worden. Het ‘gevoelde probleem’ wordt niet opgelost.
  Ten tweede geeft het rapport de indruk dat een grote meerderheid van het onderzochte gebied geen voorstander is van aanvullende maatregelen om de genoemde parkeerdruk te verlichten.
  Bovengenoemde feiten geven ons de indruk dat vooral de gemeente Groningen dit wil doorzetten.
  Ook omdat nu al wordt aangekondigd dat bij een eventuele evaluatie na invoering alleen nog sprake kan zijn van aanpassing van de tarieven en niet van terugdraaien van de maatregel.
  Als bewoners van de Professorenbuurt Oost zijn wij dan ook tegen invoering van deze maatregel, waarvan het resultaat is dat zowel de bewoners als de gemeente kosten gaan maken. De maatregel zal niet werkelijk leiden tot de oplossing van een probleem dat, zoals het nu lijkt, meer een probleem is voor de gemeente dan voor de buurtbewoners. Het resultaat daarvan zal zijn dat de bewoners van de Professorenbuurt ontevredener zullen zijn dan in de huidige situatie.

  Met vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.