De raad heeft beslist: belangrijke ontwikkelingen Oosterhamriktracé en bereikbaarheid stad

on

De gemeenteraad heeft gisteren (27 juni) belangrijke besluiten genomen over de plannen met betrekking tot het Oosterhamriktracé en de Korreweg, maar ook over de bereikbaarheid van de stad als geheel.

De raad is akkoord gegaan met verder onderzoek van de variant splitsing, zoals voorgesteld door het college. Dat betekent dat de omstreden ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade en de verlegging van de busbaan naar de Oosterparkwijk verder uitgewerkt wordt. Er is dan nog geen besluit of de weg er ook werkelijk gaat komen.

Omdat uit het variantenonderzoek ook volgt dat het rendement van een ontsluitingsweg tegenvalt, is op aangeven van D66 een motie aangenomen dat ook onderzoek zal worden gedaan naar verschillende alternatieven. Hierbij is inspiratie gezocht in het rapport ‘van B naar anders’ dat onlangs door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is uitgebracht. Volgens dit rapport zou het bestaande wegennet beter benut moeten worden om de verkeerdoorstroom van de stad te vergroten en is nieuw asfalt juist een achterhaalde oplossing.

De meest interessante ontwikkeling is dat ook een motie van Groen Links is aangenomen om onderzoek te doen naar een stadsbreed verkeerscirculatieplan. Volgens dit revolutionaire plan wordt de stad ingedeeld in sectoren en kun je met de auto dan alleen nog via de ring van de ene sector naar de andere reizen. Hierbij is gekeken naar de manier waarop in de stad Gent met bereikbaarheid wordt omgegaan. Daar is autoverkeer in de stad inmiddels sterk verminderd. Het is overigens niet uitgesloten dat een ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade onderdeel van zo’n plan zal zijn.

De realisatie van de Korreweg als fietsvriendelijke straat hangt af van de auto-ontsluiting over het Oosterhamriktracé. Of dit een straat wordt waar fietsverkeer met auto’s wordt gemengd is nog niet duidelijk. Er volgt nog een expertmeeting en het is niet uitgesloten dat gekozen wordt voor een andere fietsvriendelijke variant.

Als buurtoverleg vinden we het jammer dat de raad het collegevoorstel heeft aangenomen. De ontsluitingsweg is een belastende oplossing, die de stad te weinig oplevert. Nader onderzoek zal dit niet anders maken. Daar tegenover zijn we blij dat de ontsluitingsweg niet meer de enige denkbare oplossing is, nu ook milieuvriendelijkere oplossingen worden onderzocht. De kans dat de ontsluitingsweg uiteindelijk niet doorgaat is daarmee toegenomen.

De hoop is gevestigd op een nieuw college, dat vanuit een vernieuwende, frisse en onafhankelijke blik een beslissing gaat nemen. We hopen dat de leefbaarheid van de woonomgeving hierbij voorop zal staan.

De raadsbesluiten geven ons in ieder geval het gevoel dat alle protesten van iedereen die zich tegen de plannen van het college heeft uitgesproken, duidelijk zin hebben gehad.

Wordt vervolgd (na de zomer).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.