Concept parkeerplan: betaald parkeren voor de Professorenbuurt Oost

De gemeente heeft het concept parkeerplan voor de Oosterparkwijk,  Korrewegwijk en De Hoogte voorgelegd aan de verschillende bewonersorganisaties. Op 9 juni hebben de bewonersorganisaties gereageerd op het concept parkeerplan.
 Resultaten parkeerpeiling
In het plan zijn de resultaten verwerkt van de parkeerpeiling die dit voorjaar in de wijk is gehouden. Ca 10% van de bewoners van de wijk hebben peiling ingevuld.De uitslag is bekend gemaakt op de website van de gemeente Groningen en is per email verstuurd aan ca 100 bewoners. Daarop kwamen geen reacties. In de Professorenbuurt-Oost wordt een hoge parkeerdruk ervaren, met name aan de randen met de betaald parkeerzone waar een waterbedeffect optreedt. Ook is na meting gebleken dat er in de wijk feitelijk een tekort is aan parkeerplaatsen t.o.v. het autobezit. Tegelijkertijd blijkt uit de peiling dat er weinig wordt verwacht van invoeren van betaald parkeren. De reden daarvan is echter lastig te achterhalen. Waarschijnlijk komt het door de verwachting dat invoeren van een parkeermaatregel weinig effect zal sorteren als niet ook het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Ook kan het zijn dat men betaald parkeren te duur vindt. Er zijn ten tijde van de peiling drie inloopavonden geweest over het parkeren. De opkomst onder bewoners in de Professorenbuurt-Oost was niet heel erg groot  (12 procent).
Inhoud concept parkeerplan
In het concept parkeerplan wordt per buurt een schets gegeven van de samenstelling van de bewoners, het type woningen, en de parkeerproblematiek. Aansluitend wordt een voorstel gedaan voor het al dan niet invoeren van een parkeermaatregel.De uitkomsten van de parkeerpeiling onder bewoners en de te verwachten effecten van het invoeren van een maatregel worden er eveneens in meegenomen. Ook is er aandacht voor flankerend beleid, zoals P+R Kardinge, en gesprekken met het UMCG.
Voor de Professorenbuurt Oost wordt in het plan voorgesteld om betaald parkeren in te voeren.
Er ontbreekt echter een concreet beeld van het negatieve effecten van op handen zijnde ingrijpende bouwplannen in de Oosterhamrikzone en de aanpassing van de Korreweg (ivm Gerrit Krolbrug) en het Oosterhamriktracé voor het aantal parkeerplaatsen in de buurt. De verwachting onder de bewoners is dat de parkeerdruk hierdoor extreem zal toenemen. De gemeente lijkt niet gevoelig voor de factor tijd die een belangrijke rol speelt bij de samenhang tussen de bouwplannen en de in te voeren parkeermaatregelen.  Dit is echter wel nadrukkelijk al een aantal malen door het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost aan de orde gesteld. Het buurtoverleg wil daarom dat in het plan wordt opgenomen dat voor de Professorenbuurt-Oost er geen afname van het aantal parkeerplaatsen zal ontstaan als gevolg van maatregelen aan de Korreweg en het Oosterhamriktracé.  Ook vraagt zij de gemeente dringend om de problematiek in samenhang met de andere ontwikkelingen en plannen in de betreffende buurten op te pakken en daar goede projectregie op te zetten.
Vervolgtraject
Het parkeerplan wordt aangepast met opmerkingen die door de verschillende bewonersorganisaties zijn gemaakt. Het definitieve plan wordt voorgelegd aan het college voor besluitvorming. Daarna volgt een inspraakronde en kan de gemeenteraad wensen en bedenkingen kenbaar maken. Vervolgens zal de gemeenteraad een besluit nemen over beschikbaarstelling investeringskrediet en tarieven betaald parkeren. Ten slotte wordt een invoeringsplan opgesteld en kan de uitvoering van het plan aanvangen.
Zie ook:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.