College kiest voor voorkeursvariant splitsing

on

Het college heeft gisteren een besluit genomen over het Oosterhamriktracé en de Korreweg. Vandaag is dit besluit officieel bekend gemaakt. Wat het Oosterhamriktracé betreft is besloten om de variant splitsing als voorkeursvariant nader uit te werken. De varianten bundeling en circuit vallen dus af. In de variant splitsing zal het busverkeer voortaan door de Thomassen à Thuessink en Vinkenstraat rijden. Het autoverkeer dat van de ring komt wordt langs de Oosterhamrikkade geleid, waar nu de busbaan loopt. Wat de Korreweg betreft is gekozen voor de variant fietsstraat. Fiets- en autoverkeer wordt gemengd. De auto is in de fietsstraat vooral ‘te gast’.

We hebben dit besluit met gemengde gevoelens ontvangen. Van de ene kant zijn we opgelucht dat niet voor de schadelijke variant bundeling is gekozen, van de andere kant is met name de impact van een nieuwe ontsluitingsweg voor onze buurt nog steeds zeer groot. Ook in deze variant worden vele parkeerplaatsen opgeofferd, is er een grote toename van geluidshinder en fijnstofuitstoot. We zijn er niet van overtuigd dat het mobiliteitsvoordeel van de ontsluitingsweg opweegt tegen de nadelige effecten van de woonomgeving. Veel problemen zijn nog niet ondervangen en een oplossing is nog niet in zicht. We hebben er samen met de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal voor gepleit het plan af te blazen of eerst nader onderzoek te verrichten. Daaraan is dus geen gehoor gegeven. Wel is toegezegd dat alle aangedragen knelpunten in het vervolg van het proces zorgvuldig behandeld worden en er zo goed mogelijk gezocht zal worden naar oplossingen van problemen.

De Raad moet het besluit van het college overigens nog goedkeuren. Als gezegd nodigt de raadscommissie eenieder die wil spreken uit op een hoorzitting aan de Oosterhamrikkade 119, die zal plaats vinden op dinsdag 6 maart a.s. vanaf 20.00 uur. De raad zal in juni stemmen over het collegebesluit om verder te gaan met de voorkeursvariant splitsing.

Als buurtorganisaties schreven wij een kritische beschouwing, waarvan het college kennis heeft genomen. Deze visie is dus betrokken in de afweging bij het besluit. De visie is te vinden in de bijlage bij dit bericht.

Zienswijze variantenstudie Oosterhamriktracé en Korreweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.