8 mei, tegel eruit, groen erin

Tegel eruit, plant erin De verstening van tuinen heeft nare gevolgen: het wordt warmer, regenwater kan niet goed weglopen en er is minder plek voor insecten en vogels. Daar kunnen we wat aan doen! Op zaterdag 8 mei kun je tussen 11.00 en 16.00 uur een tegel inleveren bij het GroenHuis, dan krijg je van…

Doe mee met de foto-actie voor een Groene Oosterhamrikzone!

Binnenkort komt het college met zijn concept-mobiliteitsplan, waarin het (naar alle waarschijnlijkheid) een auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade gaat voorstellen. De busbaan wordt dan verplaatst naar de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. De plannen zijn schadelijk voor onze leefomgeving. Daarom hebben we een alternatief bedacht: de Groene Oosterhamrikzone. In ons plan komt er geen autoweg…

Update rioleringswerkzaamheden

Door verschillende oorzaken (pfas, corana en kort geleden de vorst loopt de planning voor de rioleringswerkzamheden behoorlijk uit zie voor de laatste planning en vragen aan Broekema de site van Broekema: https://www.broekemawegenbouw.nl/professorenbuurt Zie ook: https://gemeente.groningen.nl/rioolvernieuwingkorrewegwijk Vragen gemeente: De heer: A. Westera email: stadsingenieurs@groningen.nl telefoonnummer: 14 050

Update lantaarnpalen

We begrijpen de antwoorden van de gemeente maar als buurtoverleg verbazen we ons er over dat bewoners niet in het vervangen van de lantaarns zijn gekend en dat zij geen inspraak hebben gehad over de nieuw te plaatsen lantaarns. We hebben daarom contact opgenomen met de gebiedsmanager van de gemeente Groningen middels deze brief.

Afvalwijzer 2020

Net zoals andere jaren komt er eind december weer een nieuwe afvalwijzer waarin vermeld wordt wanneer uw container wordt geleegd, het oud papier wordt opgehaald en hoe andere afvalstromen worden ingezameld. Deze afvalwijzer vindt u op de website van de gemeente Groningen. U kunt deze afvalwijzer downloaden en afdrukken.  Dit jaar is besloten de afvalwijzer…

Oproep: Kom naar raads vergadering woensdag 4 december

Aanstaande woensdag 4 december om 16.30 uur is er een commissie vergadering verkeer en vervoer waarin onder andere het Oosterhamriktracé ( Agendapunt: Op weg naar een integrale mobiliteitsvisie ) wordt besproken. Dit vindt plaats op het stadhuis aan de Grote Markt; in de oude Raadszaal. Wij roepen buurtgenoten op hierbij aanwezig te zijn. Een aantal bewoners…