Verkiezingsdebat op 13 november

Op 21 november a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag daarvan is bepalend voor hoe het college van Burgemeester en Wethouders er de komende vier jaar uit gaat zien. Voor ons buurtbewoners niet onbelangrijk, want er zijn verschillende thema’s die invloed hebben op onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het Oosterhamriktracé. Een besluit om…

13 november verkiezingsdebat Professorenbuurt-Oost en Oosterparkwijk

Op 13 november a.s., vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, organiseren de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal samen een verkiezingsdebat. De bedoeling van het debat is de raadsfracties meer bewust te maken van de belangrijke thema’s die spelen in onze woonomgeving. Daarnaast is het van belang dat de betrokken bewoners de visie van…

Vanaf 1 april 2018 geldt betaald parkeren in de Professorenbuurt-Oost.

Op 1 april 2018 geldt betaald parkeren in de gehele Professorenbuurt-Oost.   Vanaf dat moment kunt u alleen in de buurt parkeren als u een parkeervergunning (eventueel gastenkaart)   of parkeerticket hebt. Het tijdvenster is van maandag tot en met zaterdag tussen 16:00 uur en 22:00 uur. Het gebied waar geparkeerd kan worden is:  vanaf  Heymanslaan, Korreweg…

Betaald parkeren in de Professorenbuurt

Het voorstel van het college om in onze buurt betaald parkeren in te voeren is begin juli 2017 vastgesteld. De inspraak heeft (zoals verwacht) niet tot wijziging van de plannen geleid. Zoals bekend betekent dit dat betaald parkeren in onze buurt gaat gelden van maandag t/m zaterdag, van 16.00-22.00 uur (zie de berichtgeving op onze…

Vervolg proces betaald parkeren

De periode waarop inspraak mogelijk was op het voornemen van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in de Professorenbuurt-Oost is inmiddels verstreken. Het plan behelst dat betaald parkeren zal gelden van maandag t/m zaterdag tussen 16.00 uur en 22.00 uur. Volgens aan ons verstrekte informatie van de gemeente zijn tijdens de inspraakperiode 30…

Officieel voorstel tot invoeren betaald parkeren in onze buurt vastgesteld

Het college van burgemeester en Wethouders heeft een addendum inzake betaald parkeren in de Professorenbuurt-Oost vastgesteld. Dit betekent dat het college officieel voorstelt betaald parkeren in onze buurt in te voeren. Betaald parkeren gaat volgens het voorstel gelden tussen ’s middags 16.00 uur en ’s avonds 22.00 uur. Tussen 22 maart tot 3 mei kan…

Betaald parkeren in avonduren lijkt door te gaan

De plannen om in de avonduren betaald parkeren in te voeren in de Professorenbuurt Oost lijken door te gaan. In de Raadscommissievergadering betuigden de meeste fracties zich positief. Er komt geen nieuwe peiling om draagvlak te meten. Het voorstel zal nu aan de Raad worden voorgelegd. Gedurende zes weken daarna kan nog bezwaar worden aangetekend….

Gemeente komt met nieuwe plannen voor betaald parkeren in de Professorenbuurt

Het college komt met een nieuw plan om de parkeerdruk in de Professorenbuurt-Oost te verlagen. Volgens het voorstel wordt alsnog betaald parkeren ingevoerd, maar dan alleen van 16.00 tot 22.00 uur. Het nieuwe plan wordt aanstaande woensdag (18 januari) in de raadscommissievergadering besproken. Dat het college opnieuw met een plan voor betaald parkeren komt is…

Betaald parkeren onzeker

Gisteren zijn de plannen van de gemeente om (onder andere) in onze wijk betaald parkeren in te voeren besproken in de raadsvergadering. De fracties waren zeer kritisch over de plannen, zij kregen zelfs bij voorbaat onvoldoende steun. Belangrijkste argument tegen de plannen is een gebrek aan overtuigend draagvlak vanuit de wijken. Wethouder De Rook heeft…