Morgen besluit over het Oosterhamriktracé en de Korreweg

Morgen maakt het college haar besluit over het Oosterhamriktracé en de Korreweg bekend. Dit promofilmpje van de gemeente geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en waar het college uit kan kiezen. Anders dan het filmpje suggereert is er nog geen definitief besluit over de ontsluitingsweg genomen. Er is alleen nog een principebesluit dat…

College komt komende week met besluit over Oosterhamriktracé

Komende week dinsdagavond, 20 februari, zullen de wethouders De Rook en Van der Schaaf kenbaar maken welke beslissing het college neemt met betrekking tot het Oosterhamriktracé en de Korreweg. Het betekent dat zij voor de ontsluitingsweg een variant kiezen (bundeling, splitsing of circuit). Ook wordt aangegeven op welke wijze de Korreweg fietsvriendelijk wordt gemaakt (door…

Grote belangstelling voor inloopavond

De belangstelling voor de informatie-avond inzake het Oosterhamriktracé en de Korreweg was donderdagavond groot. 245 personen hebben de presentatie van de gemeente bezocht, dat is aanzienlijk meer dan de gemeente had verwacht. Er waren verschillende stands, waarin de plannen uit de doeken werden gedaan. Er was een animatie-video en op de vloer werd op creatieve…

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken Zoals de gemeente heeft aangekondigd vindt er donderdag 23 november a.s. van 16.00- 21.00 uur aan de Oosterhamrikkade 119 (ter hoogte van de Oliemuldersbrug) een inlooppresentatie plaats van de variantenstudie van de beoogde ontsluitingsweg van het UMCG naar de ring en van de herstructurering…

Uitnodiging inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

De gemeente nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. De bijeenkomst is gepland op: Donderdag 23 november, van 16.00 – 21.00 uur U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Meer informatie in de :  Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

Verslag ontwikkelingen Oosterhamriktracé

Afgelopen maanden is er in verschillende sessies, waarbij ook buurtbewoners betrokken waren, gewerkt aan de ontwikkeling van drie varianten voor een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé. Tevens is gewerkt aan een ontwerp voor de Korreweg als fietsstraat (straat waar fietsers meer ruimte krijgen en de auto te gast is). De impact van de plannen op onze…

Variantenstudie Oosterhamriktracé begonnen

Op 12 september vond de eerste bijeenkomst met bewoners plaats waarbij de drie varianten voor een ontsluitingsweg van de ring naar het UMCG nader zijn bestudeerd. Het beeld dat ontstaat is verontrustend, omdat de ruimte voor een ontsluitingsweg in alle varianten beperkt is. Er wordt tegelijkertijd ook een studie gemaakt van de Korreweg als fietsstraat….

De laatste stand van zaken van de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone

De ontwikkeling van de Oosterhamrikzone is één van de twaalf sleutelprojecten in onze stad (naast bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Groninger Forum en de Zuidelijke ringweg). Jaarlijks wordt een sleutelrapport opgemaakt van de stand van zaken van deze projecten. Hierbij de laatste stand van zaken van de ontwikkeling van de zone volgens de gemeente. De…

11 en 13 juli Informatiebijeenkomst aanpak Oosterhamrikzone

Als bekend wil de gemeente een ontsluitingsweg maken van de ring naar het UMCG. De Oosterhamrikkade speelt hierbij een grote rol. Tegelijkertijd wil de gemeente de Korreweg auto-luw maken. De gemeente nodigt buurtbewoners uit voor het bijwonen van een informatie-avond. Buurtbewoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De gemeente roept belangstellenden op…