De laatste stand van zaken van de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone

De ontwikkeling van de Oosterhamrikzone is één van de twaalf sleutelprojecten in onze stad (naast bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Groninger Forum en de Zuidelijke ringweg). Jaarlijks wordt een sleutelrapport opgemaakt van de stand van zaken van deze projecten. Hierbij de laatste stand van zaken van de ontwikkeling van de zone volgens de gemeente. De…

11 en 13 juli Informatiebijeenkomst aanpak Oosterhamrikzone

Als bekend wil de gemeente een ontsluitingsweg maken van de ring naar het UMCG. De Oosterhamrikkade speelt hierbij een grote rol. Tegelijkertijd wil de gemeente de Korreweg auto-luw maken. De gemeente nodigt buurtbewoners uit voor het bijwonen van een informatie-avond. Buurtbewoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De gemeente roept belangstellenden op…

Volg de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone

De gemeente heeft een website ontwikkeld met informatie over de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone: www.aanpakoosterhamrikzone.nl Zoals bekend wil de gemeente een verkeersontsluiting realiseren van de ring naar het UMCG. Hierover is vorig jaar door de Raad een principebesluit genomen. Daarnaast zijn er plannen om de Korreweg autoluw te maken. Op de site vind je informatie over…

De laatste stand van zaken rondom de Korreweg en het Oosterhamriktracé

Ontwikkelingen ontsluitingsweg Oosterhamrikzone en Korreweg fietsstraat De stand van zaken, 14 april 2014 Verkenning Afgelopen zomer heeft de gemeente besloten dat wenselijk is dat er een nieuwe verkeersontsluitingsweg komt van de ring naar het UMCG, door het Oosterhamriktracé. De gemeente is inmiddels bezig met een verkenning van drie mogelijke varianten. Daarnaast zijn er plannen de…

Alternatief plan SP Oosterhamriktrace “De Knip”.

Zoals bekend wil het college het Oosterhamriktrace openstellen voor autoverkeer. Daar is het SP geen voorstander van. Ze hebben een alternatief ontwikkeld dat te zien is op bijgevoegd kaartje en tekst: De “Knip”. Dit is de link naar het raadsvoorstel van juni 2016: http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1552838/Principebesluit_autoverbinding_Oosterhamrikzone__BV_juni_2016_.pdf Alternatief  SP Kaartje: 161124-voorstel-autorouting-umcg-noord_wkoks-1 knip-oht Tekst :knip-oht

Aanvraag omgevingsvergunning Oosterhamrikkade 78

De laatste tijd vinden er veel bouwactiviteiten plaats aan de Oosterhamrikkade. Aan het eind van de kade zijn stadvilla’s en appartementen ontwikkeld door KUUB/Nijhuis. Een deel daarvan is al een tijd geleden opgeleverd. Er zal op het grote bouwterrein tussen de Hamburgerstraat en de Diephuisstraat nog een groot aantal stadsvilla’s verrijzen. Aan de Oosterhamrikkade 82,…

Actie van de SP tegen de ontsluiting door het Oosterhamriktracé

De SP voert actie tegen de plannen van een auto-ontsluiting door het Oosterhamriktracé, waarover de gemeente onlangs een principebesluit heeft genomen. Het spreekt voor zich dat wij als buurtoverleg dit initiatief van harte toejuichen. Bijgevoegd de flyer van de SP: De SP en het Oosterhamriktracé_kleur met logo en bon

Gemeenteraad neemt besluit over autoverbinding door de Oosterhamrikzone

Besluit Gisteren heeft de gemeenteraad het principebesluit om door de Oosterhamrikzone een autoverbinding van de ring naar de binnenstad te maken aangenomen. De coalitiepartijen, het CDA en Student en Stad stemden voor. De SP, Christenunie, Stadspartij, 100% Groningen en Partij voor de Dieren stemden tegen. Een amendement van de oppositie om in het vervolgtraject breder…

Brief van Joost van Buiten aan raad

Zie hier de brief met titel: variant 4, ‘Het ijzersterke idee waarbij het UMCG, de buurtbewoners en vele anderen winnaars zijn!’ een verdere invulling met kaart