Grote belangstelling voor inloopavond

De belangstelling voor de informatie-avond inzake het Oosterhamriktracé en de Korreweg was donderdagavond groot. 245 personen hebben de presentatie van de gemeente bezocht, dat is aanzienlijk meer dan de gemeente had verwacht. Er waren verschillende stands, waarin de plannen uit de doeken werden gedaan. Er was een animatie-video en op de vloer werd op creatieve…

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken Zoals de gemeente heeft aangekondigd vindt er donderdag 23 november a.s. van 16.00- 21.00 uur aan de Oosterhamrikkade 119 (ter hoogte van de Oliemuldersbrug) een inlooppresentatie plaats van de variantenstudie van de beoogde ontsluitingsweg van het UMCG naar de ring en van de herstructurering…

Uitnodiging inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

De gemeente nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. De bijeenkomst is gepland op: Donderdag 23 november, van 16.00 – 21.00 uur U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Meer informatie in de :  Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

Verslag ontwikkelingen Oosterhamriktracé

Afgelopen maanden is er in verschillende sessies, waarbij ook buurtbewoners betrokken waren, gewerkt aan de ontwikkeling van drie varianten voor een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé. Tevens is gewerkt aan een ontwerp voor de Korreweg als fietsstraat (straat waar fietsers meer ruimte krijgen en de auto te gast is). De impact van de plannen op onze…

Variantenstudie Oosterhamriktracé begonnen

Op 12 september vond de eerste bijeenkomst met bewoners plaats waarbij de drie varianten voor een ontsluitingsweg van de ring naar het UMCG nader zijn bestudeerd. Het beeld dat ontstaat is verontrustend, omdat de ruimte voor een ontsluitingsweg in alle varianten beperkt is. Er wordt tegelijkertijd ook een studie gemaakt van de Korreweg als fietsstraat….

De laatste stand van zaken van de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone

De ontwikkeling van de Oosterhamrikzone is één van de twaalf sleutelprojecten in onze stad (naast bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Groninger Forum en de Zuidelijke ringweg). Jaarlijks wordt een sleutelrapport opgemaakt van de stand van zaken van deze projecten. Hierbij de laatste stand van zaken van de ontwikkeling van de zone volgens de gemeente. De…

11 en 13 juli Informatiebijeenkomst aanpak Oosterhamrikzone

Als bekend wil de gemeente een ontsluitingsweg maken van de ring naar het UMCG. De Oosterhamrikkade speelt hierbij een grote rol. Tegelijkertijd wil de gemeente de Korreweg auto-luw maken. De gemeente nodigt buurtbewoners uit voor het bijwonen van een informatie-avond. Buurtbewoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De gemeente roept belangstellenden op…

Volg de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone

De gemeente heeft een website ontwikkeld met informatie over de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone: www.aanpakoosterhamrikzone.nl Zoals bekend wil de gemeente een verkeersontsluiting realiseren van de ring naar het UMCG. Hierover is vorig jaar door de Raad een principebesluit genomen. Daarnaast zijn er plannen om de Korreweg autoluw te maken. Op de site vind je informatie over…

De laatste stand van zaken rondom de Korreweg en het Oosterhamriktracé

Ontwikkelingen ontsluitingsweg Oosterhamrikzone en Korreweg fietsstraat De stand van zaken, 14 april 2014 Verkenning Afgelopen zomer heeft de gemeente besloten dat wenselijk is dat er een nieuwe verkeersontsluitingsweg komt van de ring naar het UMCG, door het Oosterhamriktracé. De gemeente is inmiddels bezig met een verkenning van drie mogelijke varianten. Daarnaast zijn er plannen de…