Informatiebijeenkomst project Talent, Oosterhamrikkade 11

Bij dit bericht een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst over de (stand van zaken betreffende de) RO-procedure voor het project Talent, een nieuw te bouwen appartementengebouw aan de Oosterhamrikkade 117, op dinsdag 6 april a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur.  Hier de link naar de brief.

Het Verkiezingsdebat 2018: de vijf stellingen

Verkiezingsdebat Oosterparkwijk, Professorenbuurt-Oost en Woonschepen Oosterhamrikkanaal, dinsdag 13 november 2018.  Dit zijn de vijf stellingen die op 13 november a.s. in ons verkiezingsdebat worden betrokken. De stellingen geven niet noodzakelijk de mening van buurtbewoners weer, maar zijn een kapstok voor discussie over het onderwerp. Ter verheldering is bij iedere stelling een toelichting gegeven.  Ons doel…

Verkiezingsdebat op 13 november

Op 21 november a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag daarvan is bepalend voor hoe het college van Burgemeester en Wethouders er de komende vier jaar uit gaat zien. Voor ons buurtbewoners niet onbelangrijk, want er zijn verschillende thema’s die invloed hebben op onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het Oosterhamriktracé. Een besluit om…

13 november verkiezingsdebat Professorenbuurt-Oost en Oosterparkwijk

Op 13 november a.s., vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, organiseren de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal samen een verkiezingsdebat. De bedoeling van het debat is de raadsfracties meer bewust te maken van de belangrijke thema’s die spelen in onze woonomgeving. Daarnaast is het van belang dat de betrokken bewoners de visie van…

Geef je mening over het Oosterhamriktracé en de Korreweg!

Geef je mening over het Oosterhamriktracé en de Korreweg Het college wil de Oosterhamrikkade nz openen voor autoverkeer vanaf de ring naar de stad. Langs onze buurt komt dan een drukke verkeersbaan met 11.000 verkeersbewegingen per dag.. De Korreweg wordt autoluw gemaakt. Fietsers worden gemengd met autoverkeer. De gevolgen voor de buurt zijn groot. Het…

Inloopavond voorgenomen bouwplan aan de Oosterhamrikkade 115-117

De inloopbijeenkomst is op woensdag 11 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30 uur in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade 119. Op deze avond bent u in de gelegenheid om u te laten informeren door de architect, medewerkers van BPD, Esprit Projectontwikkeling en de gemeente Groningen. Zie hier meer informatie: Uitnodigingbrief informatiebijeenkomst Oosterhamrikkade 115_117_dd…

Dag van de architectuur: stadsvilla’s Oosterhamrikkade genomineerd

In het kader van de dag van de architectuur in Groningen die op 24 juni a.s. plaatsvindt wordt een enquête georganiseerd. Er kan gestemd worden op verschikkende bouwprojecten in de stad. Er wordt een juryprijs en een publieksprijs uitgereikt. De stadsvilla’s die aan de Oosterhamrikkade worden ontwikkeld zijn één van de bouwprojecten waarop gestemd kan worden. Het…

Aanvraag omgevingsvergunning Oosterhamrikkade 78

De laatste tijd vinden er veel bouwactiviteiten plaats aan de Oosterhamrikkade. Aan het eind van de kade zijn stadvilla’s en appartementen ontwikkeld door KUUB/Nijhuis. Een deel daarvan is al een tijd geleden opgeleverd. Er zal op het grote bouwterrein tussen de Hamburgerstraat en de Diephuisstraat nog een groot aantal stadsvilla’s verrijzen. Aan de Oosterhamrikkade 82,…

Actie van de SP tegen de ontsluiting door het Oosterhamriktracé

De SP voert actie tegen de plannen van een auto-ontsluiting door het Oosterhamriktracé, waarover de gemeente onlangs een principebesluit heeft genomen. Het spreekt voor zich dat wij als buurtoverleg dit initiatief van harte toejuichen. Bijgevoegd de flyer van de SP: De SP en het Oosterhamriktracé_kleur met logo en bon

Infopanelen inloopbijeenkomst Oosterhamriktracé en Korreweg

Bijgaand de informatiepanelen en informatiefolder voor een nieuwe autoverbinding door de Oosterhamrikzone – het Oosterhamriktracé. Deze zijn getoond op de loopbijeenkomst van 10 mei 2016 in het Oosterparkheem. 160510 Informatiepanelen Oosterhamriktracé 160510 Flyer