Het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost

De Stichting Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost is opgericht in 1991 en heeft als doel de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Dit doen we door: Het organiseren en faciliteren van activiteiten in de buurt (zie het kaartje welke straten tot onze buurt behoren) Het voeren van overleg met de gemeente, andere buurtorganisaties en instellingen Het informeren van…

Professorenbuurt-Oost

In de kaartjes hieronder kun je zien welk gebied we Professorenbuurt-Oost noemen. Klik voor een vergroting.     Parkeerzone Professorenbuurt-Oost Wel: Korreweg beide kanten NIET: Heymanslaan 

Meldingen, vragen en klachten?

Meldingen, vragen en klachten over afval https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt t:  14 050 Meldpunt beheer en verkeer t.: 3678910 Meldpunt Overlast en Zorg https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden Politieburo Korreweg t.: 0900 8844 (landelijk) Stichting het Juridisch Loket Coehoornsingel 4 9711 BS Groningen t.: 0900-8020 f.: 050 – 3165829 w.: www.juridischloket.nl Wijkkrant Korrespondent Floresplein 23 9715 HH Groningen t.: 577 29 18 e.:…

Bestuur buurtoverleg

Hans ter Haar  (voorzitter) Oosterhamrikkade Willem Struiksma (penningmeester) Star Numanstraat Irma van Dijk (secretaris) Star Numanstraat Michiel Koldijk Gratamastraat Tijmen Hordijk Gratamastraat Jan Willem ten Doesschate Oosterhamrikkade Erelidmaatschap Christa Warringa Haren E-mail.: info@professorenbuurtoost.nl