Auto-ontsluitingsweg door Oosterhamrikzone op de lange baan

on

Het college heeft deze week in een brief aan de raad aangegeven dat er op dit moment voor de middellange en lange termijn nog geen uitzicht is op realisatie van de plannen voor een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone. Ook het Rijk en de provincie hebben hiervoor onvoldoende financiële middelen gereserveerd. De plannen bungelen momenteel onderaan de gemeentelijke prioriteitenlijst.

Er nog worden wel op schetsmatige wijze ontwerpen gemaakt voor de Oosterhamrikkade n.z., de Vinkenstraat, E. Thomassen á Thuessinklaan en het Wielewaalplein. De bedoeling is om ‘het bredere toekomstperspectief van de Oosterhamrikzone te schetsen en om duidelijke verwachtingen te scheppen voor alle betrokken partijen’.

Het college wil ook duidelijkheid scheppen over de vervanging van de Busbaanbrug in de (verre) toekomst. Dit is met name nodig voor het bepalen van bouwlocaties langs het van Starkenborghkanaal. De gemeente start zelf met een onderzoek, omdat het Rijk hieraan voorlopig niet wil beginnen. De gemeente wil weten hoe de nieuwe oeververbinding (die gepland staat ter hoogte van de Vinkenstraat) kan worden uitgevoerd.

Verderop in de brief geeft de gemeente juist weer aan terughoudend te willen zijn in het scheppen van verwachtingen aan betrokken partijen en de omgeving. Waar het gaat om de ontwerpen voor de Oosterhamrikzone spreekt het college van een ‘kaderstellend voorlopig ontwerp’. Er worden (binnen de gekozen verkeersvariant) meerdere ontwerpen gemaakt van mogelijke uitwerkingen. De raad en de omgeving kunnen deze ontwerpen dan beoordelen. De resultaten worden dan in het eerste en tweede kwartaal van 2025 aan de raad voorgelegd. Participatie van bewoners (meedenken over zorgen en knelpunten, wensen en kansen) vindt in dit stadium plaats via de bewonersorganisaties.

De brief aan de raad:

1 Comments Voeg uw reactie toe

  1. Harry schreef:

    Het doet goed dat de gemeente onvoldoende financiën heeft om de door haar gewenste (maar absoluut overbodige) ontsluitingsweg te realiseren. We weten al langer (en dat weet de gemeente ook) dat deze weg ontsluitingsweg slechts minimaal bijdraagt aan de bereikbaarheid van de stad, niet de huidige verkeersproblemen oplost, laat staan bijdraagt aan vergroening. De vergroening is we realiseerbaar zonder ontsluitingsweg. Nu zijn ter voorbereidingen al vele miljoenen verdwenen in de zakken gemeentelijke diensten en de door haar ingehuurde ontwikkelbureautjes en andere experts. Wat had de Oosterhamrikkade al mooi groen kunnen zijn. Wellicht durft de gemeente het aan om de Oosterhamrikkade wel groen te maken de komende jaren of wordt dat onkruidgroen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.