Oosterhamriktracé: alternatief is van de baan.

Oosterhamriktracé: alternatief is van de baan. Laat je stem horen! Zoals ook op deze site is aangekondigd is er 10 mei a.s. een inloopbijeenkomst van gemeente en provincie over de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de ontsluiting van de ring naar het UMCG door de Oosterhamrikzone. Wat duidelijk is, is dat de Gerrit Krolbrug vervangen zal worden door…

Inloopbijeenkomst Planstudie vervanging Gerrit Krolbruggen / verbinding Oosterhamrikzone

Uitnodiging van provincie/gemeente voor inloopbijeenkomst 10 mei vervanging Gerrit Krolbruggen / verbinding Oosterhamrikzone   Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de voortgang van de planstudie vervanging Gerrit Krolbruggen en de verbinding in de Oosterhamrikzone op:   Dinsdag 10 mei 2016 van 16.00 tot 20.00 uur in het woonservicecentrum Oosterparkheem Merelstraat 100, Groningen…

Parkeren: Hoe nu verder?

Na de peiling over parkeren vorig jaar en   de inspraakavond van de gemeente in oktober waar  de gemoederen hoog opliepen omdat de gemeente wellicht betaald parkeren wou invoeren  was er in december, als  reactie op mogelijk betaald parkeren door enkele  buurtgenoten,  een bewonersavond georganiseerd.  Op deze bewonersavond  konden bewoners meedenken  over alternatieve oplossingen voor de parkeerproblemen…

Wethouder juicht bewonersalternatieven voor betaald parkeren toe

Wethouder juicht bewonersalternatieven voor betaald parkeren toe   Verslag en rapport In de bijlage/link vindt u een verslag van (de uitkomst van) de bewonersavond die betrokken bewoners  (Anneke, Arno, Baukje & Danielle en (roelynke)  op 8 december georganiseerd hebben. Onderaan dat verslag vindt u een link waar u het volledige rapport kunt downloaden. Overhandiging aan de wethouder Dit volledige rapport…

Persbericht: Bewonersavond Parkeeroplossingen

Bewonersavond Parkeeroplossingen door: Baukje Wagemans Meer dan 50 buurtbewoners en andere belanghebbenden waren aanwezig bij de bewonersavond op 8 dec. J.l., onder hen drie gemeenteraadsleden. De denktank-avond was een initiatief van enkele betrokken bewoners uit de Oosterparkwijk en Professorenbuurt en stond volledig in het teken van het bedenken van alternatieven voor de maatregel betaald parkeren die in januari 2016…

Concept parkeerplan: betaald parkeren voor de Professorenbuurt Oost

De gemeente heeft het concept parkeerplan voor de Oosterparkwijk,  Korrewegwijk en De Hoogte voorgelegd aan de verschillende bewonersorganisaties. Op 9 juni hebben de bewonersorganisaties gereageerd op het concept parkeerplan.  Resultaten parkeerpeiling In het plan zijn de resultaten verwerkt van de parkeerpeiling die dit voorjaar in de wijk is gehouden. Ca 10% van de bewoners van de…

Grote onrust over ‘racebaan’ UMCG

Berichtgeving naar aanleiding plannen Oosterhamriktracé: Zie: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/oosterparkwijk-kijkt-op-van-verkeersroute-12559913.html   Niet alleen de Oosterparkwijk (Dagblad van het Noorden) maar ook de Professorenbuurt-Oost kijkt op van nieuwe verkeersroute over Oosterhamrikkade NZ. Berichtgeving op oogtv.nl http://www.oogtv.nl/2015/05/onrust-over-ontsluiting-ringweg-naar-umcg/   Onderstaande bericht dd. 13 mei 2015 in het Dagblad van het Noorden

Uitslag peiling parkeren

 Uitslag peiling parkeren Medio Februari heeft elk huishouden in onze buurt een uitnodiging per post over de parkeerpeiling van de Gemeente Groningen ontvangen.  Zo heeft iedereen de mogelijkheid gehad om aan de gemeente te laten weten hoe parkeren wordt ervaren en welke eventuele parkeermaatregelen de voorkeur hebben. Inmiddels is de uitslag bekend gemaakt  op de site…

Peiling over parkeren

Peiling over parkeren In de periode van 23 januari tot 20 februari 2015 gaat de gemeente vragen naar de mening over parkeren onder de bewoners van de wijken Oosterparkwijk, Korrewegwijk en De Hoogte. Er komen uit de wijken regelmatig meldingen en klachten over parkeeroverlast. De peiling is bedoeld om te kijken of de bewoners overlast ervaren…