Aankondiging kennisacademie voor huurders (en bewoners)

on

Hierbij vindt u de aankondiging van een serie bijeenkomsten die wij als Huurders Platform Groningen organiseren. We noemen het de kennisacademie voor huurders maar natuurlijk zijn bewoners die geen huurder zijn, ook van harte welkom.

 

Op basis van onze ervaringen van de laatste tijd hebben wij bedacht dat het goed zou zijn om gespreks- en discussiebijeenkomsten te organiseren over onderwerpen die in de belangstelling staan en die een relatie hebben met huren en wonen in deze stad. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd en gaan van participatie tot een avond over stedenbouw. In principe zijn de bijeenkomsten op de laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van die van december want die is op dinsdag 13/12. We hebben ook een grote variatie aan sprekers en inleiders bereid gevonden om deze avonden van hun bijdrage te  voorzien.

Graag zouden wij zien dat de bijgaande documentatie aan uw achterban wordt verspreid dan wel op uw website enz. wordt geplaatst. De openingsbijeenkomst is op dinsdag 25 oktober a.s.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en wij hopen een groot aantal mensen uit uw achterban te mogen verwelkomen op een of meerdere van de geplande bijeenkomsten.

 

Met vriendelijke groet,

Bert Oost

Voorzitter Huurdersplatform Groningen