Doe mee met de foto-actie voor een Groene Oosterhamrikzone!

Binnenkort komt het college met zijn concept-mobiliteitsplan, waarin het (naar alle waarschijnlijkheid) een auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade gaat voorstellen. De busbaan wordt dan verplaatst naar de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. De plannen zijn schadelijk voor onze leefomgeving. Daarom hebben we een alternatief bedacht: de Groene Oosterhamrikzone. In ons plan komt er geen autoweg…

Update rioleringswerkzaamheden

Door verschillende oorzaken (pfas, corana en kort geleden de vorst loopt de planning voor de rioleringswerkzamheden behoorlijk uit zie voor de laatste planning en vragen aan Broekema de site van Broekema: https://www.broekemawegenbouw.nl/professorenbuurt Zie ook: https://gemeente.groningen.nl/rioolvernieuwingkorrewegwijk Vragen gemeente: De heer: A. Westera email: stadsingenieurs@groningen.nl telefoonnummer: 14 050