Grote belangstelling voor inloopavond

De belangstelling voor de informatie-avond inzake het Oosterhamriktracé en de Korreweg was donderdagavond groot. 245 personen hebben de presentatie van de gemeente bezocht, dat is aanzienlijk meer dan de gemeente had verwacht. Er waren verschillende stands, waarin de plannen uit de doeken werden gedaan. Er was een animatie-video en op de vloer werd op creatieve…

Brief: kritische kanttekeningen bij plannen Noorderbad

Het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost is blij dat er na jaren van relatieve leegstand toekomst is voor het monumentale Noorderbad in onze buurt. Wij hebben de plannen bestudeerd en willen daar enkele kritische kanttekeningen bij plaatsen. Bijgevoegd de brief die gestuurd is naar aanleiding van deze plannen. Brief m.b.t. Noorderbad

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken

Waarom het belangrijk is de informatieavond over het Oosterhamriktracé te bezoeken Zoals de gemeente heeft aangekondigd vindt er donderdag 23 november a.s. van 16.00- 21.00 uur aan de Oosterhamrikkade 119 (ter hoogte van de Oliemuldersbrug) een inlooppresentatie plaats van de variantenstudie van de beoogde ontsluitingsweg van het UMCG naar de ring en van de herstructurering…

Uitnodiging inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

De gemeente nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. De bijeenkomst is gepland op: Donderdag 23 november, van 16.00 – 21.00 uur U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Meer informatie in de :  Uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone

Verslag ontwikkelingen Oosterhamriktracé

Afgelopen maanden is er in verschillende sessies, waarbij ook buurtbewoners betrokken waren, gewerkt aan de ontwikkeling van drie varianten voor een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé. Tevens is gewerkt aan een ontwerp voor de Korreweg als fietsstraat (straat waar fietsers meer ruimte krijgen en de auto te gast is). De impact van de plannen op onze…

Uitnodiging wijkgesprek veiligheid Korrewegwijk

Uitnodiging wijkgesprek: OVER VEILIGHEID IN DE KORREWEGWIJK donderdag 30 november 19.30 UUR HET FLORESHUIS FLORESPLEIN 19D Donderdagavond 30 november vindt in het Floreshuis een wijkgesprek plaats over de veiligheid in de Korrewegwijk. U bent van harte welkom bij dit wijkgesprek. Burgemeester Peter den Oudsten wil graag met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen praten over veiligheid…