Grote belangstelling voor inloopavond

De belangstelling voor de informatie-avond inzake het Oosterhamriktracé en de Korreweg was donderdagavond groot. 245 personen hebben de presentatie van de gemeente bezocht, dat is aanzienlijk meer dan de gemeente…

Verslag ontwikkelingen Oosterhamriktracé

Afgelopen maanden is er in verschillende sessies, waarbij ook buurtbewoners betrokken waren, gewerkt aan de ontwikkeling van drie varianten voor een ontsluitingsweg door het Oosterhamriktracé. Tevens is gewerkt aan een…

Uitnodiging wijkgesprek veiligheid Korrewegwijk

Uitnodiging wijkgesprek: OVER VEILIGHEID IN DE KORREWEGWIJK donderdag 30 november 19.30 UUR HET FLORESHUIS FLORESPLEIN 19D Donderdagavond 30 november vindt in het Floreshuis een wijkgesprek plaats over de veiligheid in…