Wandel mee door de Oosterhamrikzone

Altijd al willen weten wat de drie varianten zijn voor de nieuwe verbindingsweg met de oostelijke ringweg? Wat de gevolgen zijn en welke woningbouwplannen er in het gebied op stapel staan? Wandel dan op 4 of op 11 november mee met de wijkwandeling van Aanpak Oosterhamrikzone. Tijdens de wandeling neemt Jurjen Zuijdendorp (Medewerker van de…

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Oosterhamrikkade 66 (Noorderbad)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Oosterhamrikkade 66, 9714 BG Groningen – herbestemmen vm. bibliotheek (vm. noorderbad in 22 appartementen) (22-11-2016, 201673034) Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Loket Bouwen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1, open op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (vrije inloop), en ’s middags van 13.00- 17.00 u op afspraak, telefonisch…

Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur Plaats: stadhuis Groningen, nieuwe raadzaal Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt! De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals: 1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?…

Aanmelding tweede Open Raad gemeenteraad geopend

De aanmelding voor de tweede Open Raad van de Groningse gemeenteraad is geopend. De raad nodigt Stadjers uit weer om met hun ideeën voor hun eigen straat, buurt, wijk of de hele stad te komen. De bedenkers van de tien interessantste, zinvolste, origineelste of meest vernieuwende ideeën mogen die tijdens de Open Raad in het…

Appelfeest Groningen

Op zondag 22 oktober organiseren de Natuur en Milieufederatie Groningen en Toentje op het terrein van Toentje in de Oosterparkwijk een heus Appelfeest. Dit ter voorkoming van verspilling en ter ere van deze veelzijdige vrucht! Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers hun oogst inleveren om te laten persen tot houdbaar sap of afgeven om…

Betaald parkeren in de Professorenbuurt

Het voorstel van het college om in onze buurt betaald parkeren in te voeren is begin juli 2017 vastgesteld. De inspraak heeft (zoals verwacht) niet tot wijziging van de plannen geleid. Zoals bekend betekent dit dat betaald parkeren in onze buurt gaat gelden van maandag t/m zaterdag, van 16.00-22.00 uur (zie de berichtgeving op onze…