Inloopavond voorgenomen bouwplan aan de Oosterhamrikkade 115-117

De inloopbijeenkomst is op woensdag 11 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30 uur in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade 119. Op deze avond bent u in de gelegenheid om u te laten informeren door de architect, medewerkers van BPD, Esprit Projectontwikkeling en de gemeente Groningen. Zie hier meer informatie: Uitnodigingbrief informatiebijeenkomst Oosterhamrikkade 115_117_dd…

Bewonersavond met een lezing van stadsecoloog Klaas van Nierop en Laurens Stiekema

Dinsdagavond 3 oktober om 19.30u is er in het FLORESHUIS (Floresplein 19D) een bewonersavond met stadsecoloog Klaas van Nierop en Laurens Stiekema, coördinator groen van de gemeente Groningen. Beiden zullen ons vertellen over hoe je meer groen in de wijk kunt verkrijgen en daardoor meer dieren, vogelsoorten, vlinders en andere insecten aan trekt. Hoe verstening…

Variantenstudie Oosterhamriktracé begonnen

Op 12 september vond de eerste bijeenkomst met bewoners plaats waarbij de drie varianten voor een ontsluitingsweg van de ring naar het UMCG nader zijn bestudeerd. Het beeld dat ontstaat is verontrustend, omdat de ruimte voor een ontsluitingsweg in alle varianten beperkt is. Er wordt tegelijkertijd ook een studie gemaakt van de Korreweg als fietsstraat….

Stadsdeelnieuwsbrieven gemeente Groningen

Met veel plezier kan ik u melden dat met ingang van deze week via de e-mail Stadsdeelnieuwsbrieven gaan verschijnen. Met deze nieuwbrieven wordt u op wijkniveau geïnformeerd wat de plannen en ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn bij u in de wijk waar de gemeente Groningen bij is betrokken. U kunt een abonnement nemen op deze Stadsdeelnieuwsbrief…