Vervolg proces betaald parkeren

De periode waarop inspraak mogelijk was op het voornemen van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in de Professorenbuurt-Oost is inmiddels verstreken. Het plan behelst dat betaald parkeren…

Het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost

De Stichting Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost is opgericht in 1991 en heeft als doel de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Dit doen we door: Het organiseren en faciliteren van activiteiten in…

Initiatief speelweide en pluktuin

Een aantal buurtbewoners heeft zoals bekend initiatief genomen om een speelweide te realiseren op de hoek Star Numanstraat/ Oosterhamriklaan. Het is de bedoeling dat de speelweide gecombineerd wordt met een…

Volg de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone

De gemeente heeft een website ontwikkeld met informatie over de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone: www.aanpakoosterhamrikzone.nl Zoals bekend wil de gemeente een verkeersontsluiting realiseren van de ring naar het UMCG. Hierover is…