Buurtbijeenkomst voor speeltuintje

Een aantal nieuwe bewoners van de Oosterhamrikkade zet zich in voor de komst van een speeltuintje. Het aantal jonge gezinnen in en rond de noordkant van onze buurt neem toe. Er is daar alleen nog geen geschikte speelgelegenheid. Aan het einde van de Star Numanstraat, bij de St Franciscusschool, ligt een grasveld dat voor een…

Riolering wordt na de zomer vervangen

‘De riolering in onze buurt wordt volgens plannen van de gemeente na de zomer vervangen. Dit zal zorgen voor tijdelijke overlast, omdat op veel plaatsen de straten en stoepen worden opgebroken. Het vervangen van de riolering biedt ook kansen. Bekabeling kan verbeterd worden en bomen die niet goed meer zijn kunnen worden vervangen. Dit laatste…