Alternatief plan SP Oosterhamriktrace “De Knip”.

Zoals bekend wil het college het Oosterhamriktrace openstellen voor autoverkeer. Daar is het SP geen voorstander van. Ze hebben een alternatief ontwikkeld dat te zien is op bijgevoegd kaartje en tekst: De “Knip”. Dit is de link naar het raadsvoorstel van juni 2016: http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1552838/Principebesluit_autoverbinding_Oosterhamrikzone__BV_juni_2016_.pdf Alternatief  SP Kaartje: 161124-voorstel-autorouting-umcg-noord_wkoks-1 knip-oht Tekst :knip-oht