Actie van de SP tegen de ontsluiting door het Oosterhamriktracé

De SP voert actie tegen de plannen van een auto-ontsluiting door het Oosterhamriktracé, waarover de gemeente onlangs een principebesluit heeft genomen. Het spreekt voor zich dat wij als buurtoverleg dit initiatief van harte toejuichen. Bijgevoegd de flyer van de SP: De SP en het Oosterhamriktracé_kleur met logo en bon