Gemeenteraad neemt besluit over autoverbinding door de Oosterhamrikzone

Besluit Gisteren heeft de gemeenteraad het principebesluit om door de Oosterhamrikzone een autoverbinding van de ring naar de binnenstad te maken aangenomen. De coalitiepartijen, het CDA en Student en Stad stemden voor. De SP, Christenunie, Stadspartij, 100% Groningen en Partij voor de Dieren stemden tegen. Een amendement van de oppositie om in het vervolgtraject breder…

Kinderbuurtfeest 2016 (en activiteit voor grotere kinderen)

Alle kinderen uit de Professorenbuurt-Oost zijn van harte welkom op het KBF 2016! Datum: 27 augustus 2016, vanaf 14:00 uur Thema: Bommen Berend! Startsein om 14:00 uur op het Diephuisplein. Mis het niet!! Met de grotere kinderen (vanaf een jaar of 10 t/m 15) gaan we boogschieten en nog een andere activiteit doen. We vertrekken…

Altijd op de hoogte van vergunningen in eigen buurt

Altijd op de hoogte van vergunningen in eigen buurt Op woensdag 29 juni heeft wethouder Roeland van der Schaaf officieel de app ‘OmgevingsAlert’ van de gemeente Groningen in gebruik genomen. Stadjers kunnen zich via de app laten informeren over vergunningen die bij hen in de buurt zijn aangevraagd. Het gaat onder meer om omgevings-vergunningen, bestemmingsplannen,…

Brief van Joost van Buiten aan raad

Zie hier de brief met titel: variant 4, ‘Het ijzersterke idee waarbij het UMCG, de buurtbewoners en vele anderen winnaars zijn!’ een verdere invulling met kaart

Goede ideeën voor de buurt zijn welkom!

De Buurtvereniging Professorenbuurt-Oost ondersteunt graag initiatieven van buurtbewoners die bijdragen aan het woon- en leefklimaat in de buurt. Denk b.v. aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en gezelligheid. Maar ook aan de inrichting van de buurt, schoonmaak en beheer. Het kan gaan om ideeën voor de gehele buurt, maar ook om initiatieven voor…

Mail gemeente: Raadsvoorstel Principebesluit Oosterhamriktracé & voorkeursvariant Gerrit Krolbrug

Mail van de gemeente mbt. Raadsvoorstel Principebesluit Oosterhamriktracé & voorkeursvariant Gerrit Krolbrug:   Geachte heer, mevrouw,   Hierbij stuur ik u het raadsvoorstel over het principebesluit voor het Oosterhamriktracé en het raadsvoorstel Voorkeursvariant vervanging Gerrit Krolbrug. De raadscommissie Beheer en Verkeer vergadert over deze onderwerpen op woensdag 22 juni 2016. De raad neemt op woensdag 29…

Raadvoorstel: Principe besluit autoverbinding Oosterhamrikzone

Al hoewel het buurtoverleg officieel nog geen bericht heeft gehad van de gemeente staan volgende stukken al wel een paar dagen op de  website van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/system/files/11.-principebesluit-autoverbinding-oosterhamrikzone.pdf https://gemeente.groningen.nl/system/files/11a.-oosterhamriktrace-bijlage-rv-second-opinion-uitkomsten.pdf https://gemeente.groningen.nl/system/files/11b.-oosterhamriktrace-bijlage-rv-randvoorwaarden-en-wensen-bewonersorganisaties-ohz.pdf   Zie hier onze brief aan de gemeenteraad als reactie op dit besluit