Verslag van de bewonersavond over Parkeeroplossingen

We waren met ca 23 bewoners, plus de gemeente. En Jaap Doesburg die als ondernemer een steentje wil bijdragen aan een vorm van autodelen. Mooie avond met concrete acties. De drie varianten (autodelen, buurtstalling en blauwe zone) zijn toegelicht. Er kwamen nog andere ideeën boven. Zoals het gezamenlijk opkopen van parkeerplaatsen (a € 7.500). De…

Verslag gesprek met de wethouders

College wil een auto-ontsluiting door de Oosterhamrikzone (en laat alternatief links liggen) Afgelopen dinsdag heeft het buurtoverleg samen met de Bewonersorganisatie Oosterpark en de Woonschepen Oosterhamrikkade een gesprek gehad met wethouders De Rook en Van der Schaaf over het verdwijnen van ons alternatieve plan voor een auto-ontsluiting door de Oosterhamrikzone. De gemeente verkent mogelijkheden voor…

Infopanelen inloopbijeenkomst Oosterhamriktracé en Korreweg

Bijgaand de informatiepanelen en informatiefolder voor een nieuwe autoverbinding door de Oosterhamrikzone – het Oosterhamriktracé. Deze zijn getoond op de loopbijeenkomst van 10 mei 2016 in het Oosterparkheem. 160510 Informatiepanelen Oosterhamriktracé 160510 Flyer

Oosterhamriktracé: alternatief is van de baan.

Oosterhamriktracé: alternatief is van de baan. Laat je stem horen! Zoals ook op deze site is aangekondigd is er 10 mei a.s. een inloopbijeenkomst van gemeente en provincie over de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de ontsluiting van de ring naar het UMCG door de Oosterhamrikzone. Wat duidelijk is, is dat de Gerrit Krolbrug vervangen zal worden door…