Concept parkeerplan: betaald parkeren voor de Professorenbuurt Oost

De gemeente heeft het concept parkeerplan voor de Oosterparkwijk,  Korrewegwijk en De Hoogte voorgelegd aan de verschillende bewonersorganisaties. Op 9 juni hebben de bewonersorganisaties gereageerd op het concept parkeerplan.  Resultaten parkeerpeiling In het plan zijn de resultaten verwerkt van de parkeerpeiling die dit voorjaar in de wijk is gehouden. Ca 10% van de bewoners van de…

Gesprek met wethouders over ontsluiting van verkeer door Oosterhamriktracé.

Ons buurtoverleg heeft samen met de Bewonersorganisatie Oosterpark en de Woonschepen Oosterhamrikkade op 15 juni j.l. een gesprek gehad met wethouders De Rook en Van der Schaaf over de situatie rondom het Oosterhamriktracé. Het college wil door het Oosterhamriktracé een ontsluiting vanaf de ringweg voor al het verkeer van en naar het UMCG realiseren. De…

‘Klopt dat wel?’ Signaleren van verdacht gedrag

Helaas gebeurt het nog te vaak: kleine criminaliteit, gewoon bij u in de buurt. De overheid zet verschillende middelen in om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Er is echter nog een manier om (kleine) criminaliteit verder terug te dringen. Daarin kunt u zelf een belangrijke rol spelen. Want: u bent de ogen en oren…

Alternatief voor ontsluiting door Oosterhamriktracé

Ons buurtoverleg heeft in samenwerking met de bewonersorganisatie Oosterpark en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal een alternatief voorstel gedaan voor een ontsluiting van de ring door het Oosterhamriktracé. Het alternatief betreft een vergunning-systeem voor de busbaan, zodat deze ook gebruikt kan worden voor bestemmingsvrachtverkeer van en naar het UMCG. Tevens wordt een fietsverbinding voorgesteld. Overig verkeer kan…