Enquête verkeersituatie Gerrit Krolbrug

De BHS heeft een enquête op haar website gezet om te peilen of de gebruikers van de kruising bij de Gerrit Krolbrug sinds de aanpassingen een verbetering ervaren in de veiligheid en overzichtelijkheid. Deze enquête is ook nuttig voor onze buurt. Hieronder de link.  http://dehunzevanstarkenborgh.nl/home/488-enquete-kruising-bij-gerrit-krolbrug

Kerstloop Groningen

Groningen krijgt dit jaar voor het eerst een Kerstloop. Op zondag 23 december organiseert het Groningse HCM Events een verklede recreantenrun in de wijk Hoornse Meer. Hierbij ontvangt u het aankondigende bericht, het zou leuk zijn als het wordt opgenomen in uw wijkkrant of op uw website geplaatst kan worden. Er zijn momenteel ruim zestig…

Uitnodiging inloopbijeenkomst Noordzeebrug

Voor bedrijven, omwonenden en geïnteresseerden vindt op dinsdag 27 november 2012 tussen 16.30 uur en 20.30 uur een inloopbijeenkomst plaats over de voorgenomen plannen voor de Aanpak van de Noordzeebrug. U kunt tijdens de genoemde tijdstippen binnenlopen in het Buurtgebouw BSV de Hoogte aan de Borgwal 88 in Groningen. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn verschillende medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente…

Jouw kerstvakantie ‘Opzngronings’!

Jouw kerstvakantie ‘Opzngronings’! Ben je tussen de 10 en 23 jaar? Dan kun je ook dit jaar jouw kerstvakantie weer helemaal ‘Opzngronings’ vieren! Zodra de scholen de deuren sluiten op vrijdag 21 december, gaat Opzngronings opnieuw los met een giga-vakantieprogramma voor alle Groningse jongeren! Naast het kerstvakantieprogramma van het MJD Jeugd- & Jongerenwerk voor alle…

Berichtgeving DvhN: Korrewegwijkbewoners vrezen overlast jongeren

Een groep bewoners van de Korrewegwijk in Groningen is fel tegen de bouw van 38 jongerenwoningen in hun wijk. Volgens de bewoners is het plan in strijd met afspraken met de gemeente, die eerder toezegde meer gezinswoningen in de wijk te bouwen. De locatie voor de geplande woningen is een braakliggend terrein langs de Oosterhamrikade….

Resultaten buurtraadpleging 30 oktober

Op dinsdag 30 oktober heeft de Gemeenten Groningen het initiatief genomen om de buurt te informeren over de diverse bouwplannen aan de Oosterhamrikkade NZ. Enkele verontruste buurtbewoners hebben die avond een Buurtraadpleging over de bouwplannen gehouden. Het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost heeft het belang van de raadpleging onderschreven en heeft ingestemd met de onderzoeksmethode en de gehanteerde…

Milieustraat 10 november 9:00 – 14:00 uur

Zaterdag 10 november is er een milieustraat van 9:00 – 14:00 uur. De volgende straten doen mee: Andere deel Star Numanstraat, Hamburgerstraat, Oosterhamrikkade NZ, Studentencontainers Antillenstraat, Gratamastraat, Deel van de Korreweg, Huizen in het Hamburgerpark. Bewoners van bovengenoemde straten ruimen samen de milieustewards zwerfafval op en leveren tussen 9:00 en 14:00 uur grofvuil, oud ijzer,…