13 november verkiezingsdebat Professorenbuurt-Oost en Oosterparkwijk

on

Op 13 november a.s., vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, organiseren de
Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en de
Woonschepen Oosterhamrikkanaal samen een verkiezingsdebat. De bedoeling van het debat is
de raadsfracties meer bewust te maken van de belangrijke thema’s die spelen in onze
woonomgeving. Daarnaast is het van belang dat de betrokken bewoners de visie van de fracties
kennen over deze thema’s. Zo zal het straks makkelijker zijn een afgewogen stem uit te brengen.
De fracties krijgen de gelegenheid om kleur te bekennen.

In de afgelopen periode hebben bewoners en bewonersorganisaties te maken gehad met de
plannen voor een ontsluitingsweg van de ring naar het UMCG door het Oosterhamriktracé en een
busverbinding door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. De gevolgen van deze
plannen voor de leefbaarheid van de woonomgeving zijn enorm. Er is veel gesproken met
raadsleden, er is informatie van onafhankelijke partijen ingewonnen en er zijn rondleidingen door
de woonomgeving geweest. Dat democratie meer behelst dan 1 keer in de vier jaar naar de
stembus gaan, was de afgelopen jaren wel te merken. Mede dankzij de inzet van veel betrokken
buurtbewoners is de komst van de ontsluitingsweg nog geen voldongen feit. De Raad heeft
onlangs besloten dat er ook onderzoek gedaan zal worden naar andere opties voor het verbeteren
van de bereikbaarheid van de stad. Het is aan het nieuwe college om over dit thema een
beslissing te nemen.

Juist nu, met de vorming van een nieuw College in het verschiet, is het voor bewoners van belang
te weten wat de fracties in de toekomst willen en hoe zij daarbij de belangen van bewoners
betrekken. Misschien zijn er op basis van een aantal thema’s al coalities te vormen!

Het spreekt voor zich dat de plannen voor het Oosterhamriktracé aan de orde komen. Daarnaast
staan verschillende andere thema’s centraal. Zo is er aandacht voor de klimaatdoelen voor oude
stadswijken, de rol van de gemeente bij buurthuizen en sociaal financieel armoedebeleid, en de
inrichting van de openbare ruimte. Er zal gedebatteerd worden aan de hand van stellingen.

Het verkiezingsdebat is bedoeld voor bewoners van de Oosterparkwijk, de ProfessorenbuurtOost,
de woonschepen van het Oosterhamrikkanaal en andere bewoners van de
Oosterhamrikkade.

Het debat zal plaatsvinden in het Informatiecentrum Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade
119.
Zaal open 19.30 uur, debat start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.