1 Oktober: Inloopbijeenkomst Oosterhamrikzone en Bereikbaarheidsstudie UMCG

on

Op 1 oktober organiseert de gemeente een brede inloopmarkt van 17:00 – 20:30 uur over de Oosterhamrikzone (zie uitnodiging in attachment). Tijdens deze markt wordt informatie gegeven over de verschillende projecten en initiatieven die op dit moment spelen in de Oosterhamrikzone. Initiatieven die aan de orde komen zijn o.a. Toentje in de Stadswerf, de herontwikkeling van het vml. UMCG-distributiecentrum en het bouwplan KUUB-Nijhuis aan de Oosterhamrikkade nz 106 – 118 inclusief het slopen en saneren.

Deze initiatieven worden ook verzameld in de Routekaart Oosterhamrikzone. De Routekaart is een soort stappenplan voor de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone. Wij hebben enkele scenario’s uitgewerkt over hoe de Oosterhamrikzone zich zou kunnen ontwikkelen in de komende jaren. Deze scenario’s willen wij nu met u bespreken en in de periode daarna samen met de bewonersorganisaties en ondernemers verder uitwerken.
Het belangrijkste onderscheid in deze scenario’s is het wel of niet realiseren van een auto-verbinding tussen de Oostelijke Ringweg en het UMCG/Binnenstad Noord-Oost inclusief het vervangen van de Gerrit Krolbrug. Het verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de gemeente en het UMCG de Bereikbaarheidsstudie-UMCG uitgevoerd. Zij hebben diverse varianten onderzocht voor verbetering van de bereikbaarheid van het UMCG via de noordelijke, oostelijke en zuidelijke aanrijroutes. Hierbij hebben zij het Oosterhamriktracé als zwaarwegend alternatief meegenomen. Tijdens de inloopbijeenkomst worden de bevindingen van dit onderzoek toegelicht.

Het college heeft voor de Oosterhamrikzone nog geen conclusies uit het rapport getrokken. Voor het vervolg willen wij onderzoeken of een tracé voor auto (en fiets) door de Oosterhamrikzone daadwerkelijk de meest optimale route is tussen Oostelijke Ringweg en UMCG-Noord. Voor deze verbinding worden diverse alternatieven onderzocht, evenals het bestaande tracé via de Gerrit Krolbrug (nieuw voor oud) en de Korreweg. Dit onderzoek zal de volle breedte behelzen, dus inclusief kwalitatief goede inpassing in de leef- en woonomgeving en met een zorgvuldig participatietraject.

Bijgevoegd vind u de brief aan de raad over de resultaten UMCG-Bereikbaarheidsstudie en het vervolgproces. Ook vind u de resultaten en bevindingen van het onderzoek als bijlage bij de brief.

Ik hoop dat ik u mag begroeten tijdens de inloopmarkt op 1 oktober.

Collegebrief_inzake_resultaten_UMCG-bereikbaarheidstudie_en_het_vervolgproces
20131001 uitnodoging Inloopmarkt Oosterhamrikzone (scan)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.