Initiatief speelweide en pluktuin

Een aantal buurtbewoners heeft zoals bekend initiatief genomen om een speelweide te realiseren op de hoek Star Numanstraat/ Oosterhamriklaan. Het is de bedoeling dat de speelweide gecombineerd wordt met een pluktuin. Lees over de laatste ontwikkeling  meer in de laatste Korrespondent: https://issuu.com/hiddozuiderweg/docs/korrespondent_2_2017 Het initiatief is een van de projecten waarop gedurende de wijkstemdag van het WOK…

Dag van de architectuur: stadsvilla’s Oosterhamrikkade genomineerd

In het kader van de dag van de architectuur in Groningen die op 24 juni a.s. plaatsvindt wordt een enquête georganiseerd. Er kan gestemd worden op verschikkende bouwprojecten in de stad. Er wordt een juryprijs en een publieksprijs uitgereikt. De stadsvilla’s die aan de Oosterhamrikkade worden ontwikkeld zijn één van de bouwprojecten waarop gestemd kan worden. Het…

Volg de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone

De gemeente heeft een website ontwikkeld met informatie over de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone: www.aanpakoosterhamrikzone.nl Zoals bekend wil de gemeente een verkeersontsluiting realiseren van de ring naar het UMCG. Hierover is vorig jaar door de Raad een principebesluit genomen. Daarnaast zijn er plannen om de Korreweg autoluw te maken. Op de site vind je informatie over…

Professorenbuurt-Oost

In de kaartjes hieronder kun je zien welk gebied we Professorenbuurt-Oost noemen. Klik voor een vergroting.

De laatste stand van zaken rondom de Korreweg en het Oosterhamriktracé

Ontwikkelingen ontsluitingsweg Oosterhamrikzone en Korreweg fietsstraat De stand van zaken, 14 april 2014 Verkenning Afgelopen zomer heeft de gemeente besloten dat wenselijk is dat er een nieuwe verkeersontsluitingsweg komt van de ring naar het UMCG, door het Oosterhamriktracé. De gemeente is inmiddels bezig met een verkenning van drie mogelijke varianten. Daarnaast zijn er plannen de…

20 mei: Gastronomisch festival

Zoals in december vorig jaar reeds aangekondigd, zal op zaterdag 20 mei vanaf 17.00 uur de derde editie van het gastronomisch festival plaatsvinden. Het aperitief en het eerste gerecht zullen worden geserveerd op de startlocatie: Diephuisstraat 44 (achter in de tuin, bereikbaar via de brandgang tussen 44 en 46). Op 4 andere locaties in onze wijk, staat een razend-enthousiaste hobbykok en een…

Eerste dagbesteding in Groningen voor migranten ouderen

Hoogpolige kleedjes, fluwelen bankstel, eikenhouten meubels en een Friese staartklok aan de wand. Iedereen herkent de traditionele inrichting van oma of overgrootoma. Hoewel, iedereen? De groep migranten die in de jaren 60 naar Nederland kwam om ons land te helpen opbouwen, bestaat inmiddels uitsluitend uit grootouders en heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hun ideaal om…